'Het gaat om het ontzorgen van de reiziger'

Interview met Paul van den Haak, Research Scientist Mobility and Logistics bij TNO

30 december 2013

Paul van den Haak, onderzoeker op het gebied van Logistiek en Mobiliteit laat ons kennis maken met de nieuwe applicatie FileAlarm, dat onderdeel is van het platform KATE.

De onafhankelijke kennisorganisatie TNO fungeert als schakel tussen de wetenschap enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds.

Wat is KATE en hoe werkt het FileAlarm?

“KATE is het platform van TNO met verschillende tools om het reisgedrag van reizigers te monitoren en, in een latere fase, te beïnvloeden door hen bijvoorbeeld reisadvies op maat te geven. Het FileAlarm is een app die nog in ontwikkeling is en deze werkt stapsgewijs.

Stap 1: Meten FileAlarm meet de gerealiseerde reis en het reisgedrag van de reiziger (bijvoorbeeld de werknemer)

Stap 2: Informeren FileAlarm informeert de reiziger over de te ondernemen reis en geeft waarschuwingen af over de filestand of OV vertragingen en de reistijd op dat moment.

Stap 3: Beïnvloeden FileAlarm geeft betrouwbaar reisadvies op maat en maakt een dagplanning voor de reiziger, zodat deze zijn reisgedrag hier simpel op aan kan passen.”  

Voor wie is het platform KATE bedoelt?

“In principe is het platform voor iedereen te gebruiken. KATE is als platform bijvoorbeeld interessant voor werkgevers, omdat het de reispatronen opslaat, dus inzichtelijk maakt hoe de werknemer reist. Hiermee kun je de reiziger beïnvloeden door een persoonlijk beeld van hem op te bouwen waarmee je hem betrouwbaar advies op maat geeft. De app FileAlarm is hier een onderdeel van, het prototype is klaar. Deze app is vooral gericht op de autoreiziger om adviezen te geven over wat nou bijvoorbeeld het beste vertrektijdstip is zodat je niet in de file rijdt. Maar ook OV adviezen worden hier aan toegevoegd: ‘Als ik met de auto ga doe ik er zo lang over, en als ik met het OV reis zo lang’. Ze krijgen daarbij ook een waarschuwing: ‘Nu moet je vertrekken, want dan kom je nog op tijd voor je afspraak.’ De app leest daarbij dus ook je persoonlijke agenda in. Hij weet waar je heen moet en plant zo heel netjes je reisadvies. Op die manier is het mogelijk om een aantal tools van het platform KATE te combineren en samen te voegen tot één app. Zo kunnen we hier in de toekomst meerdere apps uit laten rollen. Denk bijvoorbeeld aan een app die je weeradvies geeft waardoor je je reisgedrag makkelijk aan kunt passen aan het weer.”  

Hoe kunnen werkgevers dit implementeren binnen hun bedrijf?

“Het interessante is natuurlijk dat de app aan de ene kant een dienst aan de reiziger biedt, dus hij is gebaat bij het gebruik ervan. En anderzijds is de onderzoeker of het bedrijf gebaat bij de data. Op welke manier reist men binnen mijn bedrijf? Wat is de reiscultuur? En aan de hand van de verschillende data die je meet kun je eerst een overzicht geven van de gerealiseerde reizen. We zijn ook bezig om deze data te laten matchen met een spoorkaart, dus zodat je kan zeggen: ‘gebruiker X heeft vandaag met de trein gereisd, gister thuis gewerkt en is eergisteren met de auto naar zijn werk gegaan.’ Uiteraard weten we niet wie gebruiker X is omdat we de data anoniem willen houden.”  

Dus je maakt alle reisinformatie van de werknemer hiermee inzichtelijk voor de werkgever?

“Ja, op die manier kun je kijken naar hoe er iets valt te veranderen en waar er winst valt te behalen voor de ondernemer, door bijvoorbeeld besparing op de reiskosten of minder brandstofverbruik. De app is voor ons niet het doel. Het is een middel om aan de ene kant data in te winnen en aan de andere kant ook de reiziger te kunnen benaderen en informeren. Je kunt op deze manier een hele specifieke groep een bericht sturen of een enquête sturen om bepaalde vragen te stellen of te waarschuwen voor calamiteiten of op te roepen om te gaan carpoolen bijvoorbeeld, door de reizen uit verschillende agenda’s te combineren.”  

Is het FileAlarm al geïmplementeerd?

“Op dit moment zit de app nog in de testfase binnen TNO. Eind dit jaar gaan we de app bij 650 mensen testen in het Sensor City Mobiliteit project. Voor deze test worden een aantal bouwblokken van KATE gecombineerd in een app die reisalarm heet.  Het mooie aan deze app is, dat je hem niet altijd hoeft te gebruiken, maar hij altijd op de achtergrond meedraait. Dus op het moment dat jij iets nodig hebt of zodra er iets is krijg je een waarschuwing of een melding. Het doel is het ontzorgen van de reiziger.”  

Hoe gaat TNO dit product op de markt brengen?

“Dat is een goede vraag. Je wilt goede technologie aanbieden aan de gebruiker, in dit geval de reiziger, maar om goede technologie te kunnen maken heb je ook reizigers nodig om het te kunnen ontwikkelen. Je hebt dus een beetje het-kip-en-het-ei probleem. De ‘teaser’ van dit verhaal is de dienst die we leveren, het leveren van reisadvies. Daarmee hopen we dat mensen geïnteresseerd raken in die dienst waardoor we ze mogen volgen, mogen monitoren en dus advies kunnen geven. Na de testfase willen we dus zeker via MKB bedrijven proberen een aantal bedrijven of misschien wel een regio door te berekenen. Er lopen inmiddels verkennende gesprekken en na de testfase hopen we serieus tot zaken te komen.”  

Ter conclusie: Wat levert dit de werkgever nu op korte termijn op?

“Op korte termijn, dit wordt al gedaan, maken we inzichtelijk hoe zijn personeel reist. Dit levert voor de werknemers voordeel op aangezien ze beter geïnformeerd zijn en flexibeler kunnen reizen. Mobiliteitsbudgetten kunnen bijvoorbeeld op maat gemaakt worden. Op dit moment worden al gegevens gelogd waardoor we al bepaalde woon-werksituaties er uit kunnen halen en inzichtelijk kunnen maken. In samenwerking met MKB bedrijven willen we deze tool graag uitrollen in de praktijk.”  

Meer informatie: www.tno.nl/filealarm

ScanTest hoe jij presteert op het gebied van Slim Werken Slim Reizen! Doe de scan om te zien hoe jij scoort ten opzichte van collega-ondernemers en waarin jij je nog kunt verbeteren.