'We zijn er om beweging op gang te brengen'

Interview met Anja Dijkman van Kenniscentrum Werk & Vervoer

30 december 2013

Het Kenniscentrum Werk & Vervoer is opgericht met als doelstelling de werknemer bewuster te maken van de keuzes die zij kunnen maken met betrekking tot mobiliteit.

Anja Dijkman vertelt over het gedrag en de verwachtingen van werknemers ten aanzien van Het Nieuwe Werken.

Wat is het gedrag van werknemers ten aanzien van Het Nieuwe Werken?"De werknemer wil graag meer invloed binnen het bedrijf over de invulling van de eigen werkzaamheden. Zeggenschap is belangrijk. Opvallend hierbij is dat de regelingen zoals die er nu zijn op het gebied van mobiliteit en HNW niet motiveren. De verschuiving is dat de werknemer op zoek is naar concretere oplossingen zoals: betere en veilige fietsenstallingen op het station en op het werk, duidelijkheid op het gebied van thuiswerken, meer vertrouwen van de werkgever en zelf roosteren van werktijden om de spits te kunnen mijden. Daarbij wordt mobiliteit vaak niet besproken tijdens het  werkoverleg of het functioneringsgesprek. Het Nieuwe Werken (HNW) betekent meer dan thuis werken alleen. Het gaat ook om het invloed hebben op werktijden. De definitie is vaak: plaats- en tijdongebonden werken, maar heel veel mensen in Nederland hebben gewoon plaatsgebonden werk. Toch kun je op heel veel plekken zoals in ziekenhuizen, productiebedrijven, fabrieken op andere tijden werken en daar zelf als werknemer invloed op hebben."  

Wat doet het Kenniscentrum Werk & Vervoer op het gebied van HNW?

"Het Kenniscentrum Werk & Vervoer ondersteunt de OR binnen het bedrijf. Binnen vakbonden en bedrijven gaan wij met het thema aan de slag en behartigen we de belangen van de werknemer. Er heerst een behoefte aan middelen en instrumenten om mee aan de slag te gaan. De verschillende instrumenten, zoals de HNW monitor, de mobiliteitsscan en de CAO waaier, waarin voorbeeldafspraken zijn opgenomen, worden ingezet om mobiliteit en het nieuwe werken te monitoren."  

In welke branches zie je effect?

"Natuurlijk is Het Nieuwe Werken vrij makkelijk door te voeren in de ICT sector. Op een laptop kun je in principe vanaf iedere werkplek werken. Maar ook in de zorg zie je bijvoorbeeld dat het best mogelijk is om slimmer te werken. Kijk als bedrijf goed naar de functie-indeling. Flexibiliteit in het werk is vaak toch mogelijk, ook al denk je zelf van niet. In de thuiszorg wordt bijvoorbeeld steeds vaker op locatie (dus bij de cliënt thuis op de bank) ook de administratie gedaan vanaf de laptop. Zo vang je twee vliegen in één klap. Je hebt meer tijd voor de cliënt en je kunt overige werkzaamheden afmaken. Ook in de bouw zie je dat het door nieuwe technologieën best mogelijk is om creatiever met werkzaamheden om te gaan en dat werknemers minder heen en weer hoeven te reizen."  

Zijn er nieuwe ontwikkelingen?

"De werknemer wil meer invloed hebben, dus zelf zijn werktijden inroosteren of de wens om thuis te kunnen werken verwezenlijken, maar dit wordt vaak belemmerd door het vertrouwen van de werkgever. Deze ‘hobbel in de weg’ kan alleen maar worden weggehaald door het onderwerp te benoemen en bespreekbaar te maken. Ook zie je dat vooral grote bedrijven meer mogelijkheden hebben om het nieuwe werken in gang te zetten. Bij het MKB zijn de lijnen korter, dus daar is maatwerk per bedrijf heel erg belangrijk. Luister naar je werknemer en positioneer daarmee jezelf als aantrekkelijke werkgever."  

Waar zit het verschil tussen grote bedrijven en het MKB?

"Grote bedrijven hebben meer capaciteit met een HRM afdeling, dus zij kunnen makkelijker iemand naar voren schuiven om HNW te bewerkstelligen. Het MKB werkt met korte lijntjes om elkaar te vinden. Wat wij tegenkomen is dat het heel veel maatwerk is. En leren van ervaringen van andere bedrijven. Wij helpen inventariseren, geven workshops en maken het bespreekbaar."  

Meer informatie over zelfroosteren: Brochure over zelfroosteren

ScanTest hoe jij presteert op het gebied van Slim Werken Slim Reizen! Doe de scan om te zien hoe jij scoort ten opzichte van collega-ondernemers en waarin jij je nog kunt verbeteren.