Aanpassing minimumloon per 1 januari 2007

Minimumloon per 1 januari 2007 met 1,26 procent omhoog

15 december 2009

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2007 met 1,26 procent, vergeleken met 1 juli 2006. De verhoging komt doordat het wettelijk minimumloon aangepast wordt aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen. Op 1 juli 2007 volgt een halfjaarlijkse aanpassing.