'Nederlandse export in gevaar'

Column | Hoe houden wij onze voorsprong vast?

13 juli 2012

Door de komst van internet zijn de communicatiemogelijkheden wereldwijd in een enorme stroomversnelling geraakt. Afstanden kunnen makkelijk overbrugd worden en de communicatiesnelheid is onbeperkt. Persoonlijke relaties kunnen intensiever en frequenter onderhouden worden. Voor de Nederlandse export echter, is internet een bedreiging.

Voor de Nederlandse export valt nu al vast te stellen dat de komst van het internet een bedreiging is. Bedrijven uit naastgelegen grote exportlanden gebruiken, (bijna) gelijkwaardig, ook het internet en hun website om hun export te vergroten. Een ontwikkeling die ook in Oost Europa en Azië op gang komt. Via bijvoorbeeld e-mail, hun website en social media kunnen ook zij makkelijker communiceren met potentiële klanten.

Door de opkomst van het internet komen drie belangrijke export-Unique Selling Points van Nederland in gevaar:

1. Relatieve positie

Nederland is een land dat ver is in haar internationaliseringsproces. Relatief veel bedrijven exporteren al, gemiddeld meer dan in veel andere landen. Dankzij het internet echter, gaat de macht van het getal een belangrijke rol spelen. Nederlandse exporterende bedrijven zullen in toenemende mate concurrentie krijgen van bedrijven uit andere (grotere) landen die internet gebruiken om internationaal contacten te leggen die tot export kunnen leiden.

2. Talenkennis

De komst van internet zorgt ervoor dat de meertaligheid in veel landen toeneemt. Een Europees onderzoek laat zien dat kinderen in bijvoorbeeld Spanje en Italië al rond hun vierde jaar beginnen met Engelse les. Nederlandse kinderen krijgen dit pas op hun tiende. Europese scholieren in het voortgezet onderwijs, blijkt uit hetzelfde onderzoek, volgen momenteel Engels, Frans, Duits, Spaans of Russisch. Exportbedrijven in andere landen kunnen in toenemende mate gebruik maken van deze meertaligen in eigen land om hun export te bevorderen, en worden daarmee grotere concurrenten van Nederlandse exportbedrijven.

3. Multicultureel aanpassingsvermogen

Veel Nederlandse exportbedrijven hebben in het verleden gebruik gemaakt van Nederlands management om hun export en/of import lokaal te organiseren. Dankzij het internet neemt echter in algemene zin het multicultureel aanpassingsvermogen toe. Landen die voor het internettijdperk relatief minder geïnternationaliseerd waren, kunnen zich nu dankzij het internet ‘open’ stellen. Het toenemende gebruik van internet versterkt de migratieontwikkeling omdat mogelijke migranten zich van tevoren kunnen oriënteren op hun plek van bestemming en omdat ze dankzij het internet veelvuldig contact kunnen blijven houden met het thuisfront. Als Nederlanders zijn we dus niet langer de enigen die zich overal ter wereld thuis voelen.

Groeimogelijkheden

Nederland heeft op dit moment een voorsprong als het gaat om internetparticipatie én heeft de middelen in huis om haar internetvoorsprong en export uit te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan internetkennis, technische internetfaciliteiten (breedband etc.), talenkennis en multicultureel aanpassingsvermogen. Ondernemers moeten echter wel beseffen dat er nu gehandeld moet worden: het exporterend bedrijfsleven moet simpelweg meer mensen en middelen vrijmaken en inzetten ter versterking van het internet als communicatie-, marketing- en salesmedium. In de huidige tijd, waarin internet informatiemedium nummer 1 is, is marketing en acquisitie vele malen belangrijker geworden. Omdat Nederland zo’n klein land is worden we kwantitatief ingehaald door grotere landen, waarmee de relatieve positie van Nederland kleiner wordt. De kans voor Nederland zit hoofdzakelijk in de kwaliteit: exporterende bedrijven moeten veel meer halen uit mensen en middelen die ze inzetten. Voor het behoud van directe en indirecte werkgelegenheid is het van vitaal belang dat Nederland op exportgebied concurrerend blijft en zelfs concurrerender wordt.

Auteur

Geert J Nijkamp