Hoe kunnen exportbedrijven via internet hun voorsprong uitbreiden?

Column | Internetmarketing voor export

26 juni 2012

Doe jij zaken in het buitenland? Je kunt internet slim inzetten om je exportvoorsprong vast te houden. Columnist Geert Nijkamp voorziet je van een aanvalsplan.

  1. Plaats internet strategisch op de agenda

Elke dag betreden nieuwe buitenlandse exporteurs het WorldWideWeb. Vanuit deze gedachte moet internetmarketing (ten behoeve van business development) een vaste plaats krijgen op de agenda van elk Nederlands exportbedrijf om de huidige exportvoorsprong vast te houden. 

  1. Meten is weten

Breng de bezoekersstatistieken van de website in kaart en analyseer deze. Net als inkoop-. verkoop-, en omzetcijfers moeten bezoekersstatistieken van de website in kaart gebracht worden. Zij laten een schat aan informatie zien op basis waarvan nieuw beleid ontwikkeld kan worden.

  1. Gebruik off line marketing om on line marketing een basis te geven

Gebruik bestaande marketing- en salesplannen om deze te vertalen naar online activiteiten. De intergratie van de offline marketing (‘bricks’) met de online marketing (‘clicks’) vindt bij exportbedrijven nog maar minimaal plaats. Exportbedrijven laten, door onbekendheid, de online marketing vaak over aan hun exportpartners (importeurs, distributeurs etc.). Dit in tegenstelling tot de offline marketing (beursdeelnames etc) die wel geheel of gedeeltelijk vanuit de exporteur geïnitieerd en/of ondersteund worden. 

  1. Zoek de Zoeker

Maak de website klantgerichter. Een gemiddelde website voldoet nog voor geen 50 procent aan de behoefte van (potentiële) klanten. Voor een exporteur, met een website in meerdere talen, betekent dit dat de website niet volledig aan de wensen van de klant ontmoet. Stel jezelf de volgende vragen: Zijn mijn doelgroepen aanwezig in de website? Welke producten zijn een substituut voor mijn product? Zijn alle talen aanwezig van de landen waarin ik actief wil zijn? Eén keer een goede website doorontwikkeling levert in alle talen rendement op.

  1. Inzet van talen

Vertaal de website in alle relevante talen. Het internet is informatiemedium nummer 1 en nagenoeg voor elke sector geldt dat een zoeker altijd het eerst in zijn eigen taal zoekt. Voor grote talen (Duits, Spaans, Engels, Chinees ea) wellicht eerder dan voor kleine talen (Nederlands, Deens, Zweeds ea) maar zelfs in kleine landen valt veel te winnen qua omzet. Op dit moment wordt een website vaak vertaald voor de taalgebieden/landen waarin een exporteur actief is. De website heeft dan het karakter van een informatiemedium. Wanneer de website ook wordt vertaald in talen van landen waarin men actief wil worden, dan wordt de website een echt acquisitiemedium.

  1. Pilotproject

Start een pilotproject in één land. Werk de online marketing voor één product-markt-combinatie (pmc) uit in één land. Dit heeft een aantal voordelen: gering beslag op mensen en middelen, en een kortlopend traject met snel resultaat. Op basis van dit resultaat kunnen meerdere pmc’s in dat land uitgewerkt worden en vervolgens kunnen deze als blauwdruk dienen voor andere landen.

  1. Analyse, evaluatie en realiseren on going process

Analyseer elke internetactiviteit. Doordat er weinig ervaring voorhanden is, moet elke internetactiviteit goed geanalyseerd en geëvalueerd worden. Wanneer internetprocessen goed geanalyseerd en geëvalueerd worden, ontstaat met de bereikte resultaten draagvlak voor nieuwe activiteiten. De financiering van nieuwe activiteiten komt uit de opbrengsten van de eerdere (geanalyseerde) activiteiten. 

Auteur

Geert J Nijkamp