Nieuwe manieren van bedrijfsfinanciering interessant voor mkb

Financieringsalternatieven voor mkb-ondernemers onderzocht
MKB-crowdfunding, Crowd about Now, Investeringsplein, Investormatch en Trefi zijn aantrekkelijke opties voor mkb-bedrijven met een lage financieringsbehoefte, dat blijkt uit onderzoek onder aanbieders van nieuwe vormen van financiering.
Via een miniconferentie van 6 juni 2012 is onderzoeksbureau Panteia/EIM nagegaan wat de voor- en nadelen zijn van acht nieuwe, alternatieve financieringsvormen voor MKB-bedrijven. Met de nieuwe aanbieders, waarvan sommigen pas later dit jaar daadwerkelijk van start gaan, is besproken welke hoogte aan financiering zij kunnen bieden, welke knelpunten er zijn en wat de oplossingen zijn. Hieronder de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.
 
Potentie voor MKB
Voor banken is het vaak niet aantrekkelijk klein zakelijke kredieten tussen €50.000 en €500.000 te financieren door de relatief hoge handelingskosten en het als hoog ingeschatte risico van deze kleine leningen. Een aantal nieuwe financieringsinitiatieven kunnen een goede oplossing zijn voor MKB bedrijven met een relatief lage financieringsbehoefte.
 
Onderzochte alternatieven en hoogte financiering:
 
Verschil in aanbod en oplossingen
De acht alternatieven verschillen in aanbod en manier waarop zij oplossingen bieden. Bijvoorbeeld de Kredietunies willen vooral vreemd vermogen verschaffen en starten binnenkort pilots in regio’s en verschillende branches, het Nederlands MKB-Fonds zoekt de oplossing in achtergestelde leningen en ‘crowdfunders’ maken heel eigentijds gebruik van internet. De verschillende initiatieven variëren ook in hoogte van kapitaalverschaffing. In hoeverre alle initiatieven in de toekomst worden gerealiseerd blijft nu nog even de vraag. Bij MKB-crowdfunding, Crowd about Now, Investeringsplein, Investormatch en Trefi kunnen MKB-ondernemers met een kleine financieringsbehoefte nu al terecht.
 
Struikelblokken
De verschillende initiatieven zijn allemaal bezig met een opstart of zijn net actief in de markt. Zij lopen daarbij tegen belemmeringen aan zoals: gebrek aan bekendheid bij MKB-ondernemers, regelgeving die geen rekening houdt met innovaties in het landschap van financiële aanbieders en het aantrekken van voldoende fondsen. Oplossingen zijn: meer samenwerken met een gezamenlijke communicatiestrategie, gebruik maken van de ondernemerskredietdesk, het realiseren van een one-stop-shop voor vreemd en eigen vermogen, en een keurmerk om ondernemers meer zekerheid te geven van de soliditeit en bruikbaarheid van het initiatief.

Eerste hulp bij Financiering

Hoe kom ik aan geld?
Om je bedrijf op te starten, draaiende te houden of uit te breiden heb je misschien extra geld nodig. Je kunt aankloppen bij de bank voor een krediet,...

Whitepaper 'Hoe kom ik aan geld?'

In drie stappen naar een financiering
Heb je behoefte aan extra financiële armslag, dan klop je meestal aan bij de bank. Een logische stap. Maar er gaat nog een stap aan vooraf. Leer via...

Welke financieringsvorm past bij jou?

Waar haal jij je starterskrediet vandaan?
Op zoek naar financiering denk je als ondernemer natuurlijk als eerste aan een bank. Maar er zijn meer opties. Het is belangrijk om de juiste...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten