Nieuwe manieren van bedrijfsfinanciering interessant voor mkb

Financieringsalternatieven voor mkb-ondernemers onderzocht

22 maart 2020

MKB-crowdfunding, Crowd about Now, Geld voor elkaar en Trefi zijn aantrekkelijke opties voor mkb-bedrijven met een lage financieringsbehoefte. Met een goed plan kun je buiten de banken om geld aantrekken.

Eerste Hulp Bij Financiering

Tot de kredietcrisis werd bij het financieren van een zakelijke investering standaard gedacht aan de huisbank. Nog steeds gaat deze optie waarschijnlijk door je hoofd, maar ook crowdfunding is tegenwoordig populair. Vooral voor innovatieve ideeën is crowdfunding een serieuze optie. Wij hebben een aantal opties voor je verzameld.

Potentie voor MKB

Voor banken is het vaak niet aantrekkelijk klein zakelijke kredieten tussen €50.000 en €500.000 te financieren door de relatief hoge handelingskosten en het als hoog ingeschatte risico van deze kleine leningen. Een aantal nieuwe financieringsinitiatieven kunnen een goede oplossing zijn voor MKB bedrijven met een relatief lage financieringsbehoefte.

Mogelijke alternatieven en hoogte financiering:

DB&P (€100.000 - 1.000.000+)

Samenwerkende Kredietunies (0 - €200.000)

NPEX (€1.000.000+)

Geld voor elkaar (geen maximum vastgesteld)

CrowdAboutNow (0 - €80.000)

Trefi Finance (vanaf €25.000)

Verschil in aanbod en oplossingen

De alternatieven verschillen in aanbod en manier waarop zij oplossingen bieden. Bijvoorbeeld de Kredietunies willen vooral vreemd vermogen verschaffen en hebben door het land heen verschillende loketten. De verschillende initiatieven variëren ook in hoogte van kapitaalverschaffing. Bij Crowd about Now, NPEX, DB&P en Trefi kunnen MKB-ondernemers met een kleine financieringsbehoefte in ieder geval even informeren naar de mogelijkheden.

Struikelblokken

De alternatieven lopen tegen belemmeringen aan zoals: gebrek aan bekendheid bij MKB-ondernemers, regelgeving die geen rekening houdt met innovaties in het landschap van financiële aanbieders en het aantrekken van voldoende fondsen. Oplossingen zijn: meer samenwerken met een gezamenlijke communicatiestrategie, gebruik maken van de ondernemerskredietdesk, het realiseren van een one-stop-shop voor vreemd en eigen vermogen, en een keurmerk om ondernemers meer zekerheid te geven van de soliditeit en bruikbaarheid van het initiatief.