Ziekteverzuim lager door thuiswerken

Plaatsonafhankelijk werken makkelijker voor mensen met handicap

27 juni 2013

Thuiswerken helpt het ziekteverzuim omlaag. Dit geldt vooral voor werknemers met een handicap. Zij werken meer uren als voor hen de mogelijkheid tot plaatsonafhankelijk werken bestaat.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Dat blijkt uit onderzoek 'Belemmerd aan het werk' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar het ziekteverzuim en mensen met een arbeidshandicap.

Lager verzuim

Het ziekteverzuim is in Nederland gedaald van 7 procent in 1990 naar 4,2 procent in 2010. Bij werknemers die thuis- of plaatsonafhankelijk werken, ligt het verzuim gemiddeld 0,5 procentpunt lager dan bij hun collega's die dat niet doen. Bij mensen met een arbeidshandicap is het verschil nog groter: 2 procentpunten.

Werkplek aanpassen

Plaatsonafhankelijk werken kan de arbeidsdeelname van mensen met een beperking verhogen, omdat problemen met reizen vermeden kunnen worden en minder kosten gemaakt hoeven worden om de werkplek aan te passen. Bovendien valt het werk beter te combineren met therapie of ziekenhuisbezoek.

Whitepapers

Graag meer weten of de mogelijkheden en voordelen van thuiswerken? Download de whitepapers:

'Hoe start ik met Slim Werken Slim Reizen'

'Hoe laat ik mijn medewerkers slimmer en goedkoper reizen'

(Bron: CBS)