Welke arboregels gelden bij thuiswerken?

Houd je thuiswerkende medewerkers gezond

02 april 2020

Werken aan de keukentafel. Het klinkt leuk, maar hoe zit het met de arboregels? Waar ben je als werkgever toe verplicht en hoe regel je dat?

Het beste voor je mensen, ontwikkel je bedrijf

Binnen de Arbowet zijn regels opgenomen die betrekking hebben op Het Nieuwe Werken. Voor thuiswerken en plaats- en tijdonafhankelijk werk geldt een soepeler regime dan voor arbeid op de werkplek. Toch behoud je als werkgever de zorgplicht voor je personeel. Je moet ervoor zorgen dat je mensen veilig en gezond hun werk kunnen doen, waar en wanneer dan ook. Diverse ministeries hebben samen met onder meer de FNV en een aantal beeldbepalende bedrijven in Het Nieuwe Werken een Arbohandreiking voor thuiswerken gemaakt. Daarin staan handige tips voor waar je op moet letten.

Beeldschermwerk

Op grond van artikel 3 van de Arbowet geldt een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Als werkgever ben je dus verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor je medewerkers, zowel binnen het bedrijf als thuis. Denk hierbij aan de werkplek; goed werktafel, stoel en pc. Wanneer de werkplek meer dan 2 uur per dag wordt gebruikt voor computerwerkzaamheden dan volstaat een laptop niet langer. Het is belangrijk om te weten dat wanneer een thuiswerkplek niet voldoet aan de arbonormen, dan is dat op basis van de wet de verantwoordelijkheid van de werkgever. 

Arbo-dilemma’s

Je zorgplicht maakt het op het eerste gezicht misschien ingewikkeld om medewerkers thuis te laten werken. Hoe zorg je ervoor dat je mensen thuis arboproof werken? Een werknemer hoeft volgens de geldende privacywetgeving de werkgever niet toe te laten in zijn huis. Hoe heb je als werkgever toch zicht op de werkzaamheden en thuiswerkplek van je medewerkers? Bespreek met je medewerkers de volgende punten en neem zonodig actie waar nodig:

 • Is thuiswerken geschikt voor desbetreffende functie of slechts deels?

 • Is er een geschikte werkruimte in huis?

 • Zijn er voldoende technische en ergonomische middelen om veilig en gezond te kunnen thuiswerken? Denk hierbij aan computer(-programma's) en bureaustoel die voldoet aan de arbonormen.

 • Hoe is de bereikbaarheid en communicatie tussen werknemers afgestemd?

 • Hoe kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden betreffende productiviteit en planning? 

Extra:

 • Je kunt kiezen voor een flexovereenkomst. De medewerker verklaart daarin dat hij alleen aan een verantwoorde werkplek zal werken

 • Je kunt medewerkers vrij laten in de keuze voor een werkplek, zolang je maar goede en uitgebreide voorlichting geeft. Laat je personeel een verklaring tekenen dat ze daarvan kennis hebben genomen.

Meer tips:

 • Geef medewerkers een checklist waarmee ze zelf kunnen controleren of hun thuiswerkplek arboproof is. Een voorbeeld vind je in de bijlage van de Arbohandreiking voor thuiswerken (Het Nieuwe Werken: hoe blijf je er gezond bij?);

 • Vraag medewerkers een foto te maken van hun thuiswerkplek. Controleer die samen op de arbovereisten of leg hem voor aan een arbodeskundige;

 • Laat de thuiswerkplekken controleren door een arbodeskundige;

 • Maak arbeidsomstandigheden en gezondheid tot een vast punt in functioneringsgesprekken;

 • Besteed regelmatig aandacht aan gezondheidsrisico’s in regulier werkoverleg. Vraag bijvoorbeeld hoe het staat met de balans werken-rusten. Werken je mensen niet te lang door nu de vaste tijden zijn losgelaten?

Auteur

Lenneke Arts