Mag ik facturen met elkaar verrekenen?

Column | Facturen tegen elkaar wegstrepen
In roerige tijden schakelen ondernemers steeds vaker een deskundig incassobureau of invorderingsbedrijf in om het risico op afschrijving van facturen te minimaliseren. Eén van de maatregelen die je zelf kunt nemen om geld veilig te stellen is verrekenen.
Doe je zaken met elkaar, dan verstuur je vaak over en weer facturen. Je kunt natuurlijk ieder je eigen ontvangen factuur voldoen, maar zou het niet handiger zijn om de facturen tegen elkaar weg te strepen en alleen het saldo te betalen of te ontvangen?
 
Mág je verrekenen? 
Of er verrekend mag worden, spreek je in eerste instantie samen af. Bijvoorbeeld in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden. In de praktijk blijkt dat zakenpartners, zonder expliciet een beroep op verrekening te doen, de schulden al vaak salderen. Is er niets afgesproken, en wil je toch facturen kunnen verrekenen, dan zijn de volgende wettelijke regels van toepassing:
  1.  Jij en je handelspartner moeten over en weer schuldenaar en schuldeiser zijn, ofwel: je krijgt nog wat van je handelspartner en jij moet je handelspartner nog wat betalen. Dit geldt ook zo voor je handelspartner.
  2. Eén van beide partijen moet verklaren dat hij een beroep doet op verrekening. Deze verklaring is vormvrij, dat wil zeggen: dit mag mondeling of schriftelijk (en kan zelfs stilzwijgend). Mijn advies is, om achteraf geen onduidelijkheid te krijgen over wel of geen verrekening, de mededeling altijd schriftelijk te doen.
  3. De wederzijdse prestaties moeten elkaar beantwoorden, ofwel je verrekent een te ontvangen saldo in geld met een te betalen saldo in geld. Verreken je goederen met geld, dan moeten de goederen dezelfde waarde hebben als het te verrekenen bedrag.
  4. Je moet een opeisbare vordering hebben op je handelspartner. Dat wil zeggen:
  • Van jouw vordering op je handelspartner moet de betalingstermijn zijn overschreden;
  • Je handelspartner beroept zich niet op een opschortingsrecht (een legitieme reden om nog niet te hoeven betalen);
  • Je vordering moet afdwingbaar en geen natuurlijke verbintenis zijn (een vordering die reeds verjaard is, is bijvoorbeeld niet meer afdwingbaar).
Praktijk 
In de praktijk merk ik dat het recht op verrekening vaak wordt gebruikt in juridische procedures, om maar niet te hoeven betalen. Een rechter stelt vast of er verrekend mag worden en zal zich houden aan bovengenoemde voorwaarden. Word je geconfronteerd met een handelspartner die de factuur verrekent, laat dit hem dan zo spoedig mogelijk weten.
 
 
 

 

 


Hoe zorg ik dat mijn facturen betaald worden?

Creëer een goed debiteurenbeheer en mijd wanbetalers
Last van slecht betalende debiteuren? Nederlandse ondernemers lopen jaarlijks 15 miljard euro mis, omdat facturen niet betaald worden, zo stelt het...

Waarom is cashflow zo belangrijk?

Tips om het verlies door niet-betaalde facturen te beperken
Cashflow is de geldstroom die in en uit je onderneming vloeit doordat facturen worden geïnd en betaald. Belangrijk dus, voor iedere ondernemer. Toch...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten