Mag ik facturen met elkaar verrekenen?

Column | Facturen tegen elkaar wegstrepen

04 februari 2020

In roerige tijden schakelen ondernemers steeds vaker een deskundig incassobureau of invorderingsbedrijf in om het risico op afschrijving van facturen te minimaliseren. Eén van de maatregelen die je zelf kunt nemen om geld veilig te stellen is verrekenen.

Doe je zaken met elkaar, dan verstuur je vaak over en weer facturen. Je kunt natuurlijk ieder je eigen ontvangen factuur voldoen, maar zou het niet handiger zijn om de facturen tegen elkaar weg te strepen en alleen het saldo te betalen of te ontvangen?

Mág je verrekenen? 

Of er verrekend mag worden, spreek je in eerste instantie samen af. Bijvoorbeeld in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden. In de praktijk blijkt dat zakenpartners, zonder expliciet een beroep op verrekening te doen, de schulden al vaak salderen. Is er niets afgesproken, en wil je toch facturen kunnen verrekenen, dan zijn de volgende wettelijke regels van toepassing:

  1.  Jij en je handelspartner moeten over en weer schuldenaar en schuldeiser zijn, ofwel: je krijgt nog wat van je handelspartner en jij moet je handelspartner nog wat betalen. Dit geldt ook zo voor je handelspartner.

  2. Eén van beide partijen moet verklaren dat hij een beroep doet op verrekening. Deze verklaring is vormvrij, dat wil zeggen: dit mag mondeling of schriftelijk (en kan zelfs stilzwijgend). Mijn advies is, om achteraf geen onduidelijkheid te krijgen over wel of geen verrekening, de mededeling altijd schriftelijk te doen.

  3. De wederzijdse prestaties moeten elkaar beantwoorden, ofwel je verrekent een te ontvangen saldo in geld met een te betalen saldo in geld. Verreken je goederen met geld, dan moeten de goederen dezelfde waarde hebben als het te verrekenen bedrag.

  4. Je moet een opeisbare vordering hebben op je handelspartner. Dat wil zeggen:

  • Van jouw vordering op je handelspartner moet de betalingstermijn zijn overschreden;

  • Je handelspartner beroept zich niet op een opschortingsrecht (een legitieme reden om nog niet te hoeven betalen);

  • Je vordering moet afdwingbaar en geen natuurlijke verbintenis zijn (een vordering die reeds verjaard is, is bijvoorbeeld niet meer afdwingbaar).

Praktijk

In de praktijk merk ik dat het recht op verrekening vaak wordt gebruikt in juridische procedures, om maar niet te hoeven betalen. Een rechter stelt vast of er verrekend mag worden en zal zich houden aan bovengenoemde voorwaarden. Word je geconfronteerd met een handelspartner die de factuur verrekent, laat dit hem dan zo spoedig mogelijk weten.

Auteur

Joost Konings