Klacht indienen over een bank

Registreer je klacht bij Ondernemerskredietdesk.nl

29 oktober 2012

Een kredietafwijzing is nooit fijn, maar wat als je het idee hebt oneerlijk of onrespectvol behandeld te zijn? Dien dan een klacht in.

Whitepaper Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Banken en financiële dienstverleners hebben een zorgplicht ten opzichte van hun klanten en moeten je dus eerlijk behandelen. Als banken in jouw ogen hun afspraken niet nakomen kun je een klacht indienen.

Klachtenregistratie

De meeste banken hebben een eigen klachtenprocedure. Het kan voor beide partijen nuttig zijn om je klacht hier te registreren. Ook kun je terecht bij de landelijke klachtenregistratie van mkbkredietdesk.nl, een gezamenlijk initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, de NVB en het ministerie van E,L&I om de knelpunten rondom kredietverlening inzichtelijk te maken en deze te verhelpen. mkbkredietdesk.nl biedt ondernemers via hun website inmiddels allerlei tools om hun kans op financiering te verbeteren.

Klacht registreren bij de bank

Klachtenregistratie Rabobank

Klachtenregistratie ABN Amro

Klachtenregistratie ING

Auteur

Raphael Klees