Kinderopvang ook een zaak voor de ondernemer

MKB Trends 2013: Goede kinderopvang belangrijk voor ondernemer en werknemer

23 september 2016

Je bent je er misschien niet altijd van bewust, maar in de opvang van de kinderen van jouw medewerkers, kun jij als werkgever faciliteren. Maar waarom zou je en hoe kun jij een bijdrage leveren?

Whitepaper 'De flexibele onderneming'

Kinderopvang wordt in de meeste gevallen door de ouders zelf geregeld, maar Marco Doeser adviseur marketing & communicatie bij Kinderopvang Nederland vindt dat goede kinderopvang een onmisbare schakel is op de arbeidsmarkt en dat ondernemers hierin zeker een bijdrage kunnen leveren: "Over het algemeen is kinderopvang een privékwestie, maar het is zeker denkbaar dat je als werkgever hierin kunt faciliteren door kinderopvang tegen gustige tarieven bij aanbieders af te nemen. Dat kan voor veel werknemers met kinderen als een belangrijk arbeidsvoorwaarde gelden. In die zin gaat kinderopvang veel verder dan een particuliere behoefte." Volgens Doeser speelt hierin de vergrijzing ook een rol: "De arbeidsmarkt schreeuwt over een aantal jaren om medewerkers. Bied je faciliteiten op het gebied van kinderopvang aan, dan word je aantrekkelijker voor medewerkers met kinderen.

Niet betalen, wel organiseren

Marianne Sturman is eigenaar van Moneypenny een uitzendorganisatie gebaseerd op Het Nieuwe Werken. Faciliteert zij haar medewerkers in kinderopvang? "Ik faciliteer mijn medewerkers wel in een goed brutosalaris waarmee ze zelf privézaken als een goede pensioenregeleling of kinderopvang kunnen betalen." Collectieve regelingen, daar gelooft Sturman zelf niet in. "Dat komt veel meer voor bij grote bedrijven, maar voor mkb-bedrijven is dat niet altijd aantrekkelijk."  

Stem nu op de trends die voor jou het meest belangrijk zijn

Het onderwerp Kinderopvang zet Sturman echter wel aan het denken: "Ik heb van medewerkers nog nooit de vraag gekregen om ze hierin bij te staan, maar ik sluit zeker niet uit dat ik daarin kan en ga faciliteren. Ik geloof dat in de toekomst arbeidscontracten steeds meer maatwerk worden en als er bij medewerkers de behoefte bestaat om daarin een stukje kinderopvang mee te nemen, dan wil ik daar zeker aan bijdragen." Maar dat zal volgens Sturman niet snel op financieel gebied zijn: "Ik vind het veel denkbaarder dat je als mkb-bedrijf kinderopvang organiseert en dat in samenwerking met bedrijven in de buurt. Als kleinere bedrijven die dicht bij elkaar zitten of een pand delen samen op zoek gaan naar een locatie voor kinderopvang in de nabije omgevig, dan is dat al heel aantrekkelijk voor je medewerkers. Dus niet betalen, wel organiseren."

Bezuiniging op kinderopvang

Hoe jij je medewerkers ook faciliteert op het gebied van kinderopvang, wat werkgever en werknemer voor ogen moeten houden, zijn de bezuinigingen op de kinderopvang in het nieuwe regeerakkoord. Deze bezuinigingen betekenen dat gezinnen vanaf een gezamenlijk bruto inkomen van 17.230 euro in 2013 minder kinderopvangtoeslag zullen ontvangen dan in 2012. Vanaf een gezamenlijk inkomen van 118.000 euro en hoger ontvangen ouders helemaal geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind. Meer informatie over bezuinigingen op kinderopvang vind je op de site van de Belastingdienst. Wat zijn de gevolgen van deze bezuinigingen voor de kinderopvang in Nederland? Doeser ziet al een een teruglopende vraag voor kinderopvang: "Er wordt minder kinderopvang afgenomen, want als de kinderopvang onbetaalbaar wordt, gaat dit ten koste van de arbeidsparticipatie. Dat is geen goede beweging voor de economie." 

Werkgeversbijdrage kinderopvang

Als werkgever ben je verplicht om de werkgeversbijdrage voor kinderopvang te betalen. Deze bijdrage is sinds 1 januari 2012 verhoogd van 0,34 procent naar 0,50 procent. Je betaalt de bijdrage aan het sectorfonds waarbij je verplicht bent aangesloten. De betaling vindt plaats via een opslag op de sectorfondspremie. Hierdoor ben je als werkgever, net zoals de ouders en de overheid, verantwoordelijk voor een zesde deel van kosten voor de kinderopvang.  

Auteur

Astrid van der Ziel