Nieuw werken? Nieuw leven!

Column | 'vrij zijn' en 'werken' als één

02 januari 2013

We hebben het allemaal al een tijd over 'Het Nieuwe Werken'. Ik vraag me af of die term de lading dekt, aangezien werk en privé steeds meer door elkaar heenlopen. Beter kun je het hebben over ‘Het Nieuwe Leven’.

Iedereen kent inmiddels wel een aantal kenmerken van het nieuwe werken. Het komt uiteindelijk vaak neer op flexibele tijden en flexibele plaatsen. Veel zzp’ers werken met dit principe, maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat ook steeds meer mensen in loondienst niet meer altijd op kantoor zitten. Smartphones zorgen ervoor dat iedereen de hele dag bereikbaar kan zijn, zowel zakelijk als privé. Hierdoor kunnen de zakelijke en privé rollen elkaar snel afwisselen en soms zelfs overlappen. Maar dit hoeft geen probleem te zijn.

Het nieuwe leven 

In plaats van het denken over het nieuwe werken, kan er beter worden gedacht over het nieuwe leven. In een ideale omstandigheid voelt het doen van werk naturel aan, en hoeft er dus geen harde grens te worden getrokken tussen ‘vrij’ en ‘aan het werk’. Dit is misschien een utopie, maar het kan geen kwaad om dit als streven te zien. Door vrij zijn en werken als gelijk te bestempelen, wordt het makkelijker om flexibel met tijd en plaats om te gaan.

Waarom bemoeit de overheid zich ermee?

Maar waarom bemoeit de overheid zich eigenlijk met deze ontwikkelingen? Elk zetje in de rug naar een betere toekomst is welkom, maar als er wordt nagedacht over het nieuwe leven, lijkt dit geen zaak van de overheid. Op veel terreinen heeft marktwerking altijd voor vooruitgang gezorgd, dus dat zou ook in dit geval moeten kunnen. Als door het nieuwe leven de hoeveelheid arbeid en werkplezier stijgen, is dit iets waar werkgevers en werknemers onderling uit kunnen komen. Er worden bijvoorbeeld steeds vaker initiatieven opgezet waarbij flexwerkers makkelijk een werkplek kunnen vinden en andere partijen locaties kunnen aanbieden. De overheid zou wel kunnen helpen door duidelijk te zijn over belastingen. Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk wat de nieuwe kabinetsplannen voor zelfstandige ondernemers met of zonder personeel betekenen.

Bepaal je eigen leven 

Om de ontwikkelingen op het gebied van arbeid beter te volgen, kan er voortaan beter over het nieuwe leven worden gesproken. De lijn tussen zakelijk en privé zal de komende jaren alleen maar dunner worden, en overlap zal vaker ontstaan. De overheid moet zich hier niet te veel mee bemoeien. Dat het kabinet zich bemoeit met het werk van een burger is begrijpelijk, maar moet iedereen zelf zijn of haar leven laten bepalen.

Auteur

Jelmer Koers