Geef je medewerkers een totaal mobiliteitsbudget

MKB Trends 2013: Laat je medewerkers zelf kiezen hoe ze reizen

23 september 2016

Deel in 2013 mobiliteitsbudgetten uit en laat medewerkers zelf kiezen met welk vervoermiddel zij zakelijk reizen. Niet gemaakte kosten mag een werknemer in eigen zak steken.

Whitepaper Hoe laat ik mijn medewerkers slimmer en goedkoper reizen?

Steeds meer ondernemers bieden medewerkers een mobiliteitsbudget. Daarmee geef je mensen de mogelijkheid om slimmer te werken en vooral te reizen. In de meest simpele vorm krijgt personeel een vast mobiliteitsbudget per maand, waarmee ze reizen van en naar werk bekostigen. Voordeel hiervan is dat medewerkers elke dag het optimale vervoermiddel kunnen kiezen om de files of drukte in het openbaar vervoer te omzeilen. Hoe slimmer en goedkoper werknemers reizen, hoe minder ze van dit mobiliteitsbudget hoeven te gebruiken. Het geld dat overblijft, mag de medewerker houden. Dit stimuleert de werknemer bewust slim te reizen.

Drijfveren

Kostenbesparing, flexibiliteit en tevredenheid van werknemers zijn voor ondernemers drijfveren om over te gaan op het uitdelen van mobiliteitsbudgetten. Een andere reden voor ondernemers is het beperken van CO2-uitstoot, want een mobiliteitsbudget kan hier in grote mate aan bijdragen. Dit komt het imago van het bedrijf weer ten goede. Als werkgever kun je via dit mobiliteitsbudget duurzame mobiliteit bevorderen door bijvoorbeeld een hogere kilometervergoeding voor reizen per fiets of openbaar vervoer te geven dan aan autokilometers.

Zelf de reismogelijkheden bepalen

Elke ondernemer die de reiskosten van werknemers geheel of gedeeltelijk vergoedt of ze een leaseauto ter beschikking stelt, kan overstappen op het uitdelen van een mobiliteitsbudget. De kern hiervan is dat werknemers zelf bepalen hoe ze reizen en zelf het budget beheren. Ze weten immers beter dan wie dan ook wat hen het meeste gemak oplevert en wat het goedkoopst is. Het blijkt een grote stimulans te zijn als aan het einde van het jaar geld van het budget overblijft dat de medewerker zelf mag houden.

Slim reisgedrag?

Door keuzevrijheid te geven in de manier van reizen, schep je mogelijkheden voor gewenst reisgedrag bij je werknemers. Je stimuleert hiermee goedkoper en duurzamer reizen, zonder dat je verboden of verplichtingen oplegt. Werknemers die bijvoorbeeld graag een 'dure' auto rijden, doen zichzelf tekort als de kosten van autorijden en parkeren het totale budget overschrijdt. Slimme reisbudgetten bevatten dus prikkels tot gedragsverandering:

  • Kiezen voor energiezuinige auto's

  • Zuiniger rijgedrag

  • Thuiswerken

  • Meer gebruik van elektrische auto's, openbaar vervoer en de fiets

  • Het vermijden van dure parkeerplaatsen

  • Bewuster omgaan met privékilometers