Meer export dankzij LinkedIn

Column | Vind exportpartners via social media

22 september 2016

LinkedIn is één van de bekendste socialmediakanalen. Ook voor exporteurs wordt LinkedIn steeds interessanter, met name als acquisitietool. Hoe kun je LinkedIn beter gebruiken om exportpartners te vinden en nieuwe markten te betreden? In dit artikel de antwoorden!

E-book Eerste hulp bij Social media

Wat is LinkedIn?

LinkedIn is een gratis netwerksite waar mensen en bedrijven zich aan kunnen melden en een profiel (beschrijving) van zichzelf kunnen tonen. Door een profiel aan te maken, ben je zichtbaar voor anderen en ben je zelf in staat met anderen te linken en een netwerk op te bouwen.

LinkedIn is gelanceerd in mei 2003 en heeft anno 2013 meer dan 200.000.000 gebruikers. De meeste in de VS, maar ook steeds meer in opkomende landen als India en Brazilië.

Meertaligheid

Net als Facebook is LinkedIn inmiddels in een groot aantal talen beschikbaar. Het is aan te bevelen je profiel aan te bieden in de taal van je exportpartner, hoewel nog niet alle talen beschikbaar zijn. Als je potentiële exportpartners benadert, dan kunnen zij zich over je bedrijf informeren in hun eigen taal. Dit komt de communicatiesnelheid en betrouwbaarheid ten goede. De praktijk laat zien dat meertaligheid één van de belangrijkste dragers is van exportvergroting.

Zoeken op LinkedIn - via je eigen contacten

Veel mensen gebruiken LinkedIn om ‘contact’ te maken met de mensen die ze al kennen (1e graad). Natuurlijk is dit prima en draagt het bij aan relatiebeheer, een belangrijke voorwaarde voor ondernemingscontinuïteit. Maar vergeet niet dat je LinkedIn-contacten je vaak toegang tot een groter 2e graads netwerk (de contacten van je contacten) en 3e graads netwerk (personen waarmee je geen directe verbinding heeft) geven. In dit 2e  en 3e graads netwerk zit de grootste kans op uitbreiding van je exportpartnernetwerk. De werkwijze is eenvoudig: je bekijkt het profiel van je LinkedIn-contact en kijkt vervolgens (tenzij afgeschermd) met wie hij gelinked is.

LinkedIn geeft automatisch suggesties van personen die vergelijkbaar zijn met je LinkedIn contact. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld ook in andere landen mogelijke (onbekende) exportpartners in beeld.

Zoeken op LinkedIn - Advanced Search

Soms biedt je eigen netwerk niet direct genoeg ingangen of weet je niet wie van je contacten een voor jou relevante persoon zou kennen. Je wil bijvoorbeeld met een product een geheel nieuwe markt in. Via de functie Advanced Search kun je meer of minder fijnmazig zoeken (avicultura = pluimvee industrie) in de database van LinkedIn. De getoonde resultaten zullen zich vaak buiten je netwerk bevinden (3e graad). Als je deze vervolgens wil benaderen, is een betaald LinkedIn account nodig.

Lid worden van een groep

Wie lid is van LinkedIn, kan zich aansluiten bij maximaal vijftig groepen (Groups). Een hoofdreden om lid te worden van een groep is de kennisdeling die plaats vindt via ‘Discussions’, waardoor je als persoon wijzer kunt worden. Als je lid bent van een groep, is een bijkomend voordeel dat je andere leden van de groep in beeld krijgt en kunt benaderen. Wie bijvoorbeeld de Braziliaanse markt wil betreden in de pluimvee-industrie en contacten wil leggen en kennis wil vergaren, kan lid worden van de groep ‘Avicultura Brasileira’ en zo toegang krijgen tot personen in de Braziliaanse pluimvee-industrie. Soms is het lidmaatschap van een groep open, soms word je lid na toestemming van de webmaster.

Bricks & clicks

Eén van de grootste uitdagingen voor exporteurs is de koppeling van hun offline activiteiten met hun online activiteiten. Veel exporteurs doen wereldwijd mee aan beurzen als standhouder en bezoeken zelf veel beurzen omdat persoonlijk contact een belangrijke drager is van exportvergroting. Zij ontmoeten veel mensen die wel in een relatiebeheersysteem staan, maar maken nog geen contact op LinkedIn. Als je structureel aan de opbouw van LinkedIn-contacten werkt, zal je profiel automatisch ook bij anderen onder de aandacht komen. Door iemand uit te nodigen als ‘vriend’ kom je vanzelf ook in zijn LinkedIn-contacten. Je kunt meer rendement halen uit je offline inspanningen door ook online aan je netwerk te bouwen. Een belangrijke motivatie hiervoor is dat je via je opgebouwde netwerk weer nieuwe exportpartners kunt opsporen.

Zoals boven aangegeven kun je ook buiten je netwerk via verschillende zoekwegen nieuwe potentiële exportpartners in beeld krijgen. Als je een land bezoekt, deelneemt aan een beurs, een productintroductie verzorgt, kun je potentiële exportpartners via LinkedIn opsporen en hen vervolgens uitnodigen voor je (offline) event.  En net als hierboven geldt: via de nieuwe ‘vrienden’ krijg je weer toegang tot een groter netwerk.

Exportpartnerondersteuning

Het internet brengt nieuwe dynamiek in de relaties van exporteurs en hun exportpartners. Landsgrenzen vallen weg en gemaakte distributieafspraken zijn aan herziening toe. Het internet biedt exporteurs de mogelijkheid de on line marketing te centraliseren en zodoende haar exportpartners online, maar ook offline, betere ondersteuning te geven. De exporteur kan LinkedIn gebruiken om wereldwijd eindklanten op te sporen, deze te activeren en door te spelen aan haar exportpartner. De exportpartner kan zich hierdoor volledig concentreren op de verkoop. Voordeel is ook dat u als exporteur een steeds grotere klantendatabase opbouwt en u krijgt veel zicht op de klanten van uw exportpartner.

En verder ….

LinkedIn biedt nog veel meer mogelijkheden die interessant zijn, maar net als bij andere internetkanalen is het gebruik van het kanaal geen doel maar slechts een middel om de (eind)klant te bereiken. Gebruik bij LinkedIn je bestaande marketing- en salesbeleid als uitgangspunt. Vervolgens bekijk je hoe LinkedIn hier op aansluit: wie treedt normaalgesproken namens het bedrijf in welke situatie naar buiten en hoe vertaalt zich dit naar LinkedIn-aanwezigheid; welke offline activieiten krijgen nu welke promotie en hoe sluit LinkedIn hier op aan; hoe krijgt momenteel New Business en Business Development gestalte en hoe kan LinkedIn hier een bijdrage aan leveren etc?

Uitgangspunt bij het contact leggen op LinkedIn is dat je eigen profiel representatief moet zijn wanneer het bekeken wordt. Al dan niet onder begeleiding kunt je met weinig moeite een aansprekend profiel opzetten.

LinkedIn betekent veelal contact tussen personen. Een persoonlijk contact moet zo mogelijk ook leiden tot een volger op je LinkedIn-bedrijfsprofiel. Wanneer iemand je bedrijf verlaat, zullen zijn LinkedIn-contacten automatisch mee verhuizen. Alle in naam van het bedrijf opgedane LinkedIn contacten zullen daarom ook in het reguliere relatiebeheersysteem moeten worden opgenomen. De kans die er ligt, is dat je medewerkers kunt (gaan) betrekken bij de ‘branding’ van je bedrijf. Zelfs je exportpartners kunnen wereldwijd zorgen voor meer volgers op je LinkedIn-bedrijfsprofiel.

Auteur

Geert J Nijkamp