Vrijhandelsakkoord Amerika en Europa stapje dichterbij

Bedrijven opgeroepen om input te leveren voor onderhandelingen

22 oktober 2013

Ondernemers hebben veel baat bij een deal tussen de EU en de Verenigde Staten. "Dit akkoord is van groot belang, het kan Nederland vier miljard euro per jaar opleveren", zegt Winand Quaedvlieg, beleidsmedewerker Internationaal van VNO-NCW.

Lange tijd  wordt er al gesproken over  concrete onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om een vrijhandelsakkoord aan te gaan. Die pogingen worden steeds serieuzer en een mogelijk akkoord om de handelsbetrekkingen tussen de twee Westerse contintenten flink te versterken lijkt een gouden stap om de economische macht weer in handen te krijgen. Eurocommissaris Karel de Gucht reisde begin februari 2013 naar Washington om de gesprekken tussen beide continenten opnieuw te openen.

Van groot belang voor Nederland

"Dit akkoord is van groot belang, het kan Nederland vier miljard euro per jaar opleveren", zegt Winand Quaedvlieg. "Naast tariefverlaging van onderlinge handel, gaat het ook over het wegnemen van niet-tarifaire maatregelen, bijvoorbeeld technische productvoorschriften en dier- en plantenziektencontroles."

Onderhandelingen

Naar verwachting zullen de onderhandelingen nog wel even duren. "Er is inderdaad nog genoeg tijd om input te leveren, maar hoe eerder je in het proces zit en weet wat je wilt, des te beter." Quaedvlieg benadrukt dat ook bedrijven invloed kunnen hebben op de onderhandelingen. "VNO-NCW en MKB-Nederland benaderen altijd hun achterban op het moment dat er nieuwe onderhandelingen tussen de EU en een handelspartner worden geopend over een akkoord. Dat zullen we ook nu doen. We doen dat in nauwe samenwerking met de overheid die uiteindelijk de onderhandelingen in Brussel voert. In het geval van de VS is er al veel voorwerk gedaan, omdat er al jaren over de opening van onderhandelingen gesproken is."

Input van bedrijven is welkom

"Bedrijven die nu al weten welke issues voor hen van belang zijn worden uitgenodigd contact met ons op te nemen", aldus Quaedvlieg, namens VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Meer weten over de onderhandelingen?

Bedrijven die de handelspolitieke actualiteit op de voet willen volgen, kunnen zich abonneren op de gratis nieuwsbrief van de ECHO (e-mailcontactgroep handelspolitiek voor ondernemers).

Meer weten over succesvol internationaal ondernemen?

Kijk op de Internationaal ondernemen desk van MKB Servicedesk en download het gratis e-book Eerste hulp bij Internationaal ondernemen.

Auteur

Raphael Klees