Tot zover het thuiswerken?!

Column | Aansturen op resultaat, niet op aanwezigheid

08 maart 2013

Menig sceptisch manager ten aanzien van Het Nieuwe Werken hoor ik opgelucht reageren op het nieuws dat thuiswerken voor Yahoo-medewerkers binnenkort verleden tijd is. ‘Hè hè, het bedrijfsleven komt weer bij zinnen en ziet éindelijk in dat al dat thuiswerken een grote grap is.’

Je hebt vast uit het nieuws vernomen dat thuiswerken voor het personeel van Yahoo niet meer toegestaan is. Volgens Yahoo zijn er medewerkers die nooit op kantoor verschijnen, is het daardoor volstrekt onduidelijk wat zij doen en komt dit de productiviteit en innovatie niet ten goede. Grote boosdoener: thuiswerken

Gepercipieerd gevoel van controle

Yahoo’s maatregel is gebaseerd op angst. Maar waar zijn deze managers dan precies zo bang voor? Ze hebben een gepercipieerd gevoel van controle als ‘hun’ medewerkers op kantoor werken. Door ontmoetingen op de werkvloer kunnen ze zien hoe de vlag erbij hangt, horen ze wat er speelt en worden er zaken gedaan bij de oh zo geroemde koffieautomaten.

Het oude werken, maar dan goed

Maar, wie wil nou dat een bedrijf afhankelijk is van toevallige ontmoetingen bij het koffieautomaat? Mijn devies is: Het Nieuwe Werken is het oude werken, maar dan goed. En dat begint bij aansturen op resultaat en niet op aanwezigheid. Dit betekent dat manager en medewerker met elkaar in gesprek gaan over wat de medewerker moet realiséren in plaats van wat de medewerker gaat dóen. Als je stuurt op wat iemand doet, dan wil je hem ook om je heen hebben. Als je stuurt op wat iemand realiseert, dan gaat het erom dat je met elkaar vaststelt wat er wanneer af moet en met welke kwaliteit en hoe dit wordt beoordeeld. Plaats en tijd van werk zijn dan van ondergeschikt belang.

Wat een zooitje

Een volgend bezwaar doemt op: ja, maar als iedereen maar werkt waar en wanneer hij wil, dan wordt het een zooitje! Helemaal juist… áls je daar geen goede afspraken over maakt. En dus zijn meetings waarbij het team en de leidinggevende bij elkaar zitten om de nieuwe werkwijze te concretiseren essentieel. Met daarbij voor iedereen eenduidige afspraken over zaken als hoe vaak zien we elkaar face to face, hoe ziet de dagelijkse communicatie eruit en wat is de benodigde bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Thuiswerken is géén recht en géén plicht

Wat nog wel eens vergeten wordt: thuiswerken is én geen recht én geen plicht. Medewerkers krijgen de vrijheid zelf de afweging te maken of het werk en de klant het toelaat dat er thuisgewerkt wordt. Maar het is zeker niet de bedoeling dat bij het maken van afspraken er om vaste thuiswerkdagen heen gepland moet worden. Het werk en de klant gaan voor het persoonlijke belang. Zo is thuiswerken en tegelijkertijd op de kinderen passen ook volstrekt uit den boze.

Samenwerken is samenzijn?

Een ander argument van Yahoo om het thuiswerken terug te draaien is dat samenwerken alleen kan als je fysiek bij elkaar zit. Een grote misvatting! Als je met iemand moet brainstormen of een beoordelingsgesprek moet voeren, dan ligt een face to face meeting inderdaad voor de hand. Maar bij de meeste andere taken en soorten van overleg is echt geen persoonlijk contact nodig. Een telefonische of online meeting voldoet prima om de status van een project door te nemen, ook als er meerdere mensen bij zijn betrokken. Met de techniek van tegenwoordig zijn de mogelijkheden legio, daar kunnen ze bij Yahoo toch zeker niet omheen.

Wel veel moeite zeg, voor een beetje ‘thuiswerken’. Wat levert het nou op?

Dat is precies de hamvraag. Waar doe je het als bedrijf voor? Organisaties die overwegen Het Nieuwe Werken (en met als afgeleide daarvan thuiswerken, niet andersom) te introduceren, moeten goed stilstaan bij de waarom-vraag. Gaat het je om je arbeidsmarktpositie en wil je met het aanbieden van flexibel werken aantrekkelijker worden gevonden als werkgever? Wil je de productiviteit en accountability van je medewerkers verhogen? Wil je met de leiderschapsstijlen binnen je organisatie aan de slag? Of wil je kosten besparen door werkplekken af te stoten? Stuk voor stuk valide redenen, ieder bedrijf heeft zijn eigen afwegingen daarin. Maar is er geen ‘what’s in it for me’ effect, begin er dan vooral níet aan!

Hoe nu verder met Yahoo?

Het besluit van Yahoo om het thuiswerken terug te draaien is een klassieker. Thuiswerken krijgt de schuld, terwijl slechte en niet output gedreven managementstijlen ten grondslag liggen aan de problemen bij Yahoo. Mijn hoop is dat andere managers hierdoorheen kijken en zich niet laten verleiden eenzelfde stap te maken. De 9-5 kantoorkaders terughalen is hetzelfde als het paard weer voor de wagen spannen. Ik heb er in elk geval geen goed woord voor over…

Auteur

Marianne Sturman