Flexibel werken

Andere werktijden, korte werkweek en telewerken

24 juni 2013

Natuurlijk is het prettig als je medewerkers niet meer in de file staan maar blijft de productiviteit bij flexibel werken net zo hoog, ondanks het lege kantoor? De mogelijkheden van flexibel werken.

In dit artikel behandelen we drie manieren om je werknemers flexibel te laten zijn. Deze zijn:

  • Flexibele werktijden

  • Vierdaagse werkweek

  • Telewerken

Flexibele werktijden

Door wat te schuiven met tijden kan er veel tijdswinst gemaakt worden. Zo kunnen je werknemers de files bijvoorbeeld vermijden als ze pas om tien uur naar kantoor komen en pas rond half zeven weer naar huis gaan. Ook verliezen ze minder tijd omdat het werk dan altijd aansluit op de openbaar vervoermogelijkheden. Ze kunnen dan bijvoorbeeld een kwartier later binnenkomen en een kwartier later weggaan zodat de aansluiting met de bus perfect is.

Vierdaagse werkweek

Je kan de werkweek terugbrengen naar vier dagen. Je moet dan wellicht meer personeel inhuren om hetzelfde werk gedaan te krijgen maar voor het personeel kan het prettig werken.

Telewerken

Natuurlijk kunnen de mensen ook vanuit hun eigen huis werken. Bij telewerken is je werknemer niet meer afhankelijk van de plaats of de tijd. Dit kan bijvoorbeeld veel reistijd besparen. Het houdt wel in dat de werknemer thuis over evenveel voorzieningen kan beschikken als op kantoor. Te denken valt aan een zakelijke telefoonlijn, kunnen inloggen op het netwerk, et cetera. Telewerken kan voor beide partijen voordelig zijn. Dit mede omdat de overheid een aantal gunstige fiscale regelingen heeft voor het telewerken. Lees meer over subsidiemogelijkheden en slim reizen op de pagina van AgentschapNL.

Combineren

Je kan ook bijvoorbeeld flexibele werktijden combineren met telewerken. Dan zal je werknemer het eerste uur vanuit thuis bijvoorbeeld de mail afhandelen en dan naar werk gaan. Zo wordt er wel werk gedaan en staat je werknemer toch niet in de file.

Lees verder in deel twee, over de voor- en nadelen van flexwerken.