Meer export dankzij een online Koninklijk Huis

Column | Koningshuis beter voor marketing dan president

22 oktober 2013

Nederland is één van de gelukkige landen in de wereld met een monarchie. ‘Marketingtechnisch’ is een monarchie veel interessanter dan een gekozen president. We mogen ons gelukkig prijzen met een Koninklijk Huis dat dicht bij de bevolking staat en zich inspant om de plaats van Nederland en de Nederlandse export te bevorderen.

In het verlengde van de offline inspanningen zou het Koninklijk Huis online meer kunnen doen om met dezelfde inspanningen veel meer te bereiken. Toch kan een gemiddelde exporteur al veel leren van de huidige online inspanningen die het Koninklijk Huis laat zien op www.koninklijkhuis.nl.

In vergelijking met ongeveer tien jaar geleden (zie afbeelding rechts) heeft de website een flinke ontwikkeling doorgemaakt: van een puur informatieve website naar een dynamische/interactieve website:

  • de website is meertalig en ook te lezen voor Engels- en Duitstaligen

  • mensen kunnen reacties plaatsen

  • een slideshow laat recentelijke activiteiten zien

  • social media zijn vertegenwoordigd: het logo van YouTube en Twitter zijn prominent in beeld. De uitvoering laat nog te wensen over: de website wordt weggedrukt als iemand naar YouTube of Twitter gaat. En één tweet per dag wordt bij lange na niet gehaald. 

  • de actualiteit wordt benadrukt door op de homepage plaats in te ruimen voor de aanstaande troonswisseling.

  • op vervolgpagina’s vind je een agenda, een fotoalbum en pagina’s die de functie en rol van het Koninklijk Huis in de samenleving laten zien.

Analyserend kan gesteld worden dat het Koninklijk Huis ook online ervaring heeft met het uitdragen van een boodschap. In het huidige internettijdperk wordt (online) marketing steeds belangrijker. Een gemiddelde exporteur kan qua actualiteit en interactiviteit een voorbeeld nemen aan de website van het Koninklijk Huis en dit vertalen naar zijn eigen situatie.

Kansen op meer export

Het Koninklijk Huis zou de BV Nederland en haar export kunnen helpen door de website in meer talen te laten verschijnen. Volgens onderzoek van de Europese Unie is een talenstrategie één van de belangrijkste fundamenten om internationaal (beter) zaken te doen.

1 Voorbeeldfunctie

Vanuit haar voorbeeldfunctie is het Koninklijk Huis in staat vele anderen in beweging te brengen. Stel je het volgende scenario voor: recentelijk bezocht Prins Willem Alexander de VDL Groep. Op een gegeven moment praten Kroonprins Willem Alexander en Wim van der Leegte over internationaal zakendoen. Prins Willem-Alexander vertelt dat het Koninklijk Huis een website heeft in vele talen, als respect voor de landen en staatshoofden die bezocht worden. Internet is immers communicatie. Aangezien VDL naar veel landen exporteert, is de kans groot dat Wim van der Leegte de ‘strategie’ van het Koninklijk Huis gaat volgen. En omdat VDL dit doet, zullen vele andere exporteurs dit goede voorbeeld volgen.

2 Handelsreizen

Handelsreizen zijn tegenwoordig een speerpunt in de economische diplomatie. Het Koninklijk Huis geeft veel extra gewicht aan handelsmissies door deze geregeld te begeleiden en actief te participeren in (bedrijfs)bezoeken en gesprekken. Wereldwijd is het internet informatiemedium nummer één en het effect van handelsmissies zou veel groter kunnen zijn wanneer deze offline activiteit gekoppeld wordt aan een online strategie. Voorbeeld is een handelsreis naar Brazilië: voorafgaand aan deze handelsreis zullen vele Braziliaanse burgers, journalisten, zakenmensen, diplomaten etc. de website van het Koninklijk Huis en de meereizende bedrijven hebben bekeken of hebben wíllen bekijken. Voor de Brazilianen die geen Nederlands, Duits of Engels spreken is de website helaas niet echt toegankelijk.

De website van het Koninklijk Huis moet (gedeeltelijk) vertaald worden in de taal van het land dat bezocht wordt. Dit is niet meer dan een eis van de moderne tijd. Je kunt bijvoorbeeld de pagina www.koninklijkhuis.nl/brasilia aanmaken. Deze kan dienst doen als informatiepagina voor de betreffende handelsreis (of staatsbezoek). Protocollair zou vastgelegd moeten worden dat Nederlandse bedrijven die meegaan op handelsmissie tenminste één profielpagina hebben op hun website in de taal van het land waar ze naar toe gaan. Op moment dat bedrijven dit idee aan de hand gedaan wordt, zullen de ondernemers meteen de enorme voordelen zien die deze actie met zich meebrengt: potentiële klanten en zakenpartners kunnen zich zonder moeite inlezen en wellicht worden ze benaderd door geïnteresseerde journalisten die een stuk willen schrijven over innovatieve Nederlandse bedrijven. Uiteraard zijn dit geen zekerheden maar de kansen zullen zeker stijgen.

Nuttig en aangenaam

Uiteraard hoeven we van het Koninklijk Huis geen geoliede marketingmachine te maken. Maar het zou goed zijn als de in dit proces verantwoordelijke personen onder leiding van de Rijksvoorlichtingsdienst de huidige online strategie verdiepen en met meer rendement laten aansluiten op de offline activiteiten. Wie analyseert hoe het Koningshuis zich nu al geweldig inzet voor Nederland en de Nederlandse export, kan zien dat met weinig moeite en blijvende waardigheid enorm veel meer bereikt kan worden.

Auteur

Geert J Nijkamp