Grote bedrijven moeten mkb sneller betalen

Werkgroep haalt grote concerns over betalingstermijn te verkorten

16 april 2013

Door mkb-ondernemers sneller te betalen, kunnen grote bedrijven economische groei stimuleren en bijdragen aan een oplossing voor de financieringsproblemen van het mkb. Een werkgroep onder leiding van oud-ABN AMRO-bestuurder Jan Peter Schmittmann moet hier voor gaan zorgen.

Op 16 maart is een wetswijziging ingegaan waardoor de betalingstermijn maximaal 30 dagen mag zijn. Maar bedrijven mogen ook contractueel vastleggen dat de termijn 60 of 90 dagen is. Veel grote bedrijven doen dit en mkb-ondernemers kunnen moeilijk weigeren. Aan die cultuur moet een einde komen, vindt Schmittmann.

"Als grote bedrijven hun rekeningen sneller voldoen, krijgt het mkb weer financiële armslag om te ondernemen en te investeren. Het is een manier om de economische groei op gang te helpen", zegt de oud-bankbestuurder tegen Het Financieele Dagblad.

Krediet

Grote bedrijven kunnen in tegenstelling tot het mkb vaak nog wel krediet krijgen. Als ze dat doorspelen naar het mkb, stimuleert dit de economie. Nu stellen grote bedrijven betaling vaak zo lang mogelijk uit om hun cashmanagement te optimaliseren. Daarbij lopen ze wel het risico dat leveranciers failliet gaan, waarschuwt Schmittmann. Daarnaast doet hij een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven om op tijd te betalen.

Schmittmann overlegt momenteel met topfunctionarissen van negen ondernemingen in Nederland, bestaande uit beursgenoteerde bedrijven en semi-publieke instellingen. In ruil voor snelle betaling zouden leveranciers kortingen kunnen bieden, stelt de oud-bankbestuurder voor, zodat de kosten voor het eerder betalen worden gecompenseerd.

Wil je de afspraken van het overleg niet afwachten? Overweeg dan eens factoring. In ruil voor een percentage van je inkomen krijg je facturen direct betaald. 

Auteur

Marlou Visser