Crowdfunding een succes dankzij sociale karakter

Resultaten Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013

20 februari 2020

Nederlanders zien crowdfunding als middel om samen initiatieven mogelijk te maken. Dat is de belangrijkste conclusie van het eerste Nationaal Crowdfunding Onderzoek, dat gepresenteerd werd op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Het Nationaal Crowdfunding Onderzoek (NCO) geeft inzicht in de perceptie en motivaties van crowdfunding donateurs en investeerders.

In totaal hebben 1277 personen deelgenomen aan het onderzoek. Hierdoor is het één van de grootste onderzoeken naar de motivaties van crowdfunders in Europa. Van de respondenten geeft 94 procent aan dat ze bekend zijn met crowdfunding en diverse crowdfundingplatformen. Van deze platformen zijn Kickstarter, 1%CLUB, SellaBand, voordekunst en CrowdAboutNow de crowdfunding platformen die op dit moment het meest bekend zijn bij de respondenten. Opvallend is dat Kickstarter (het bekendste platform) geen Nederlands, maar een Amerikaans platform is voor creatieve projecten.

Groei crowdfunding

De afgelopen jaren is crowdfunding sterk gegroeid en de verwachting is dat dit de komende jaren door zal zetten. Crowdfunding is een welkome aanvulling op huidige bronnen van financiering voor  ondernemers. Het sociale karakter is kenmerkend voor crowdfunding, zo blijkt uit het onderzoek. Donateurs en investeerders blijven graag op de hoogte en willen betrokken worden bij een project of onderneming. 

Rabobank ondersteunt crowdfunding

De presentatie van het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013 vond plaats in het hoofdkantoor van Rabobank Nederland. Daarmee onderstreepte de bank zijn betrokkenheid bij de opkomst van deze nieuwe financieringsvorm. Paul Dirken, directeur Bedrijven Rabobank Nederland, nam het eerste exemplaar van de onderzoeksresultaten in ontvangst. "Crowdfunding combineren met bankkrediet biedt perspectief voor het mkb", laat Rabobank weten. "Voor ondernemers kan crowdfunding een alternatief of aanvulling zijn op bankfinanciering. We zijn blij met de diversificatie die crowdfunding brengt binnen het totaal van financieringsbronnen voor ondernemers."

Persoonlijk

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat traditionele media als kranten en tv bijna geen rol spelen bij het werven van donateurs of investeerders. Hoewel het voor veel aandacht zorgt, blijkt dat slechts een paar procent van de donateurs en investeerders daadwerkelijk via deze kanalen werden overgehaald om deel te nemen aan een crowdfunding project. Het meest effectief waren de persoonlijke contacten.

Tegenprestatie loont

Van de respondenten heeft 38 procent daadwerkelijk via crowdfunding financieel bijgedragen aan projecten. Het is interessant dat personen die meerdere projecten hebben ondersteund, dit vaak via verschillende platformen hebben gedaan. Het blijkt dat de bijdragen hoger zijn als hier een tegenprestatie tegenover staat. In het geval van donaties wordt meestal tussen de 11 en 25 euro gegeven. Als sprake is van een product als tegenprestatie, dan wordt meestal tussen de 11 en 50 euro gegeven. Als sprake is van een financiële tegenprestatie, wordt meestal tussen de 51 en 100 euro gegeven.

Passie belangrijk

De passie van de initiatiefnemer(s) wordt duidelijk als belangrijkste element ervaren voor de respondenten om een bijdrage te leveren aan een crowdfunding campagne. Ook worden het concrete doel van het project en een exacte uitleg hoe het geld besteed gaat worden genoemd als belangrijke aspecten.

Het volledige rapport is te downloaden via crowdfundingonderzoek.nl.

Auteur

Raphael Klees