Amerika, China en Rusland belangrijk voor topsectoren

Bijna alle internationale bedrijven ook buiten EU actief

11 december 2015

Van de internationaal ondernemende bedrijven uit de negen topsectoren is 83 procent (ook) buiten de Europese Unie actief. Amerika is de voornaamste niet-Europese handelspartner, maar China en Rusland worden ook steeds belangrijker.

Twee op de drie ondernemers wil graag snel verder uitbreiden, vooral naar de BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China.

Dat blijkt uit onderzoek van Panteia onder bijna duizend internationaal ondernemers uit het mkb, dat in opdracht van het ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken is uitgevoerd.

Exporteren

De meeste ondernemers exporteren naar het buitenland, in mindere mate houden zij zich bezig met import, internationale samenwerking en directe buitenlandse investeringen. Bijna de helft haalt het merendeel van de inkomsten uit de internationale activiteiten.

Ondersteuning

Van de bedrijven die al internationaal actief zijn, geeft 70 procent aan behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de overheid. Zij zoeken onder meer informatie over financiële ondersteuning en handelsbelemmeringen, wet- en regelgeving en hulp bij het vinden van betrouwbare handelspartners in het buitenland.

Auteur

Marlou Visser