Ondernemer, durf arbeidsgehandicapten aan te nemen!

Column | Marion van der Voorde, Blik op Werk

09 juli 2013

Kansen creëren en kansen zien; dat is de kunst van het ondernemen. Voor een gezonde bedrijfsvoering is kennis, kunde en creativiteit nodig. Je moet meegaan in mondiale ontwikkelingen, je onderscheiden van concurrentie, aansluiten op vragen uit de markt en een aantrekkelijke werkgever blijven.

Regelingen en kortingen voor je personeel, het kán!

Hoe zorg je ervoor dat jij voorop blijft lopen? Niets is zo inspirerend als reizen op onbekend terrein. Volgens professioneel avonturier Marc Cornelissen houdt dit je scherp en dwingt het je om te blijven leren. Je moet je grenzen opzoeken en knelpunten ombouwen tot kansen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is zo’n nieuw, voor velen onbekend, terrein.

Volgens het EIM- rapport ( 2011) zijn ondernemers al volop bezig met mvo. Verantwoord inkopen, verantwoord omgaan met energie. Het levert duiten op en een goed imago bij stakeholders. Mvo gaat om ondernemen met oog voor de drie P's: Planet, Profit, People. Planet en Profit zijn in beeld. Maar hoe staat het met de People?

Goede werkgevers

Nederlandse ondernemers doen aan goed werkgeverschap; de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn in orde. Werknemers kunnen veilig en met plezier hun boterham verdienen. Dat is goed voor jou als ondernemer en goed voor onze welvaart.

Maar hoe staat het met de groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Vind je dat er een sociaal akkoord nodig is om die 125.000 banen te creëren? Nee toch. Laten we het zand uit onze ogen wrijven en kijken waar de kansen liggen.

Aan de kant

Ik geloof erin. Het is ook de hoogste tijd. We lopen in Nederland aan tegen vergrijzing, we willen concurreren met lagelonenlanden, en we maken ons regelmatig druk om slechte arbeidsomstandigheden in Verweggistan. Intussen laten we mensen hier aan de kant staan, die wel graag willen meewerken, die ongekende talenten hebben, die we eervol werk kunnen bieden en ook kunnen laten bijdragen aan de efficiency van een organisatie.

Het zal je kind maar zijn, dat door de huidige kijk van de maatschappij op mensen met een zichtbare of onzichtbare handicap, buiten spel staat. Niet alleen voor hen breek ik een lans, maar ook voor jou. Je denkt namelijk als ondernemer al in kansen. Je weet dat het schaap met vijf poten niet bestaat.

Talent benutten

Jij wilt je vakmensen in hun kracht zetten en optimaal gebruik maken van hun kunde en talenten. Schuif met taken, ontlast bestaande functies en neem taken binnen je organisatie onder de loep om zo alle talenten te benutten.

Dat is de sleutel tot volwaardig samenwerken waar iedereen voldoening uithaalt. Johan Cruijff zei ooit: “Je gaan het pas zien, als je het doorhebt.” Je zult het zien: deze kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen is (aan)winst voor je organisatie en leidt tot welvaart voor meer mensen.

Auteur

Marion van der Voorde