Handelsmissie naar India

Thema's voedselzekerheid en verstedelijking

06 september 2013

India is een van de BRIC-landen: opkomende economieën die steeds belangrijker zullen worden. Ontdek de Indiase markt en het bedrijfsleven op handelsmissie met minister Lilianne Ploumen, van 2 tot 6 september.

De aanmelding voor deze missie sloot op 28 juni. Ruim veertig bedrijven gaan mee op deze handelsmissie.

Zakendoen in India

India is met een bevolking van 1,2 miljard mensen na China het land met de meeste inwoners ter wereld. India ontwikkelt zich tot een van de belangrijkste spelers op de wereldmarkt met een gestage groei van 7 procent, enorme marktomvang en snel stijgende koopkracht. 

Deze combinatie van factoren noopt tegelijkertijd tot een even zo snelle versterking en verduurzaming van de economie. De sterk groeiende Indiase afzetmarkt en de grote behoefte aan kennis en technologieën bieden vele kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Steden

Circa een kwart van de bevolking woont al in de stedelijke gebieden en dit zal explosief groeien naar zo’n 600 miljoen mensen. Urbanisatie zal een enorme impact hebben op de economische groei in de komende jaren, waarbij ‘smart cities’ de motoren zullen zijn.

Ondanks de ‘groene revolutie’ is India nog niet zelfvoorzienend op voedselgebied. India produceert veel, maar tenminste 30 procent van deze productie gaat verloren in de ‘supply chain’. Deze omstandigheden maken India voor Nederlandse bedrijven interessant zowel als afzetmarkt als in het aangaan van structurele uitdagingen op het gebied van verstedelijking en voedselzekerheid.

Sectoren

Tijdens deze missie ligt de focus op de volgende thema's:

  • Voedselzekerheid

  • Verstedelijking

Concrete onderwerpen tijdens de missie zijn: duurzame stedelijke ontwikkeling, stedelijke mobiliteit, sanitatie, stedelijke vervuiling, afval- en watermanagement, cold chain, efficiënte voedselproductiemethoden, samenwerking op terrein van innovatie.

Auteur

Marlou Visser