In bijzonder beheer van je bank, wat moet je doen?

Column Arjen Paardekooper | Blenheim advocaten

31 maart 2017

De economische crisis in combinatie met het verscherpte beleid van de banken ten aanzien van kredietverlening, heeft ertoe geleid dat circa eenderde van alle zakelijke klanten bij de afdelingen Bijzonder Beheer van de banken terecht is gekomen. Wat betekent dit in de praktijk en wat moet dan je wel en niet doen?

Whitepaper 'Financiering: Waar let de bank op?'

Banken sturen in deze tijd aan op het afbouwen van kredieten, oftewel het versterking van hun zekerheden. Dit is onder meer een uitvloeisel van de economische crisis en het zogenaamde ‘Basel III-akkoord’. De risico’s moeten worden verminderd, het eigen vermogen van de bank moet worden versterkt. Dat wordt veelal gerealiseerd door afbouw van kredieten.

Bijzonder beheer

Als jij niet in staat bent om je krediet af te lossen, of er is een verslechtering van de bedrijfseconomische situatie van je onderneming, dan wordt je dossier vaak door je accountmanager overgedragen aan de afdeling Bijzonder Beheer van de bank. Voorafgaand aan deze overdracht is er meestal sprake van ongeoorloofde overstanden en/of achterstand in betaling van rente en/of aflossing.

Herstructurering, recovery en afwikkeling

Het idee achter de afdeling Bijzonder Beheer is dat je een nieuwe accountmanager krijgt waar je geen persoonlijk contact mee hebt. Die accountmanager heeft de taak om zo snel mogelijk de openstaande gelden te incasseren en/of zekerheden uit te winnen.

De afdeling Bijzonder Beheer bestaat op haar beurt uit twee afdelingen:

  • 1) een afdeling die gebaseerd is op herstructurering en behoud van de klantrelatie en aldus bij voorkeur behoud van de onderneming en

  • 2) een afdeling ‘Recovery/Afwikkeling’. Deze laatste afdeling heeft geen andere taak dan de openstaande kredieten binnen te halen en waar nodig zekerheden uit te winnen, hetgeen veelal leidt tot faillissement van de onderneming.

Opzegging kredietrelatie, korting bij afkoop krediet

De opzegging van de kredietrelatie door de afdeling Bijzonder Beheer en incasso van de uitstaande kredieten biedt volop kansen. Je zult verbaasd staan over welke kortingen op het uitstaande krediet er te realiseren zijn. Ik ken genoeg praktijkgevallen waarbij kortingen van tussen de 30 tot 60 procent zijn gerealiseerd.

Van belang is dat je naar de bank toe je emoties tot een minimum beperkt. Ook moet je ieder gesprek, waaronder de gemaakte afspraken, goed vastleggen in een besprekingsverslag en je tevens laten assisteren door een advocaat en een financieel adviseur/accountant die inzichtelijk maken welke afloscapaciteit en/of mogelijkheid tot herfinanciering er zijn en welke herstructureringsplannen er voorliggen.

Zorgplicht banken

Onthoud dat “de soep nooit zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend’; daar waar banken veelal dreigen met directe incassering van de openstaande kredieten, vereist de door de banken in acht te nemen zorgplicht dat zij uiteindelijk zorgvuldig om moeten gaan met ook de belangen van de kredietnemer, c.q. de onderneming en haar werknemers.

Auteur

Arjen Paardekooper