Welke subsidies zijn er voor de aanschaf van zonnepanelen?

Alle regelingen voor ondernemers op een rij

04 februari 2020

De overheid wil duurzame energie stimuleren. In 2023 moet 16 procent van al onze energie duurzaam zijn opgewekt. Om dit doel te bereiken, bestaan er diverse regelingen om met overheidssteun bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen.

Energiebesparende maatregelen 2019

De Energie Investerings Aftrek (EIA)

Investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie mag je aftrekken onder de EIA. Bovenop de gebruikelijke afschrijving mag je 54,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Op de website van RVO.nl staat de energielijst, met alle middelen die je fiscaal gunstig onder de EIA mag aftrekken. Zonnepanelen - zowel de panelen die alleen energie opwekken als de panelen die gecombineerd energie en warmte opwekken - staan op de lijst. Let op:  Een aanvraag voor EIA moet je binnen drie maanden doen nadat je de opdracht hebt gegeven voor een energiezuinige investering of de bestelling hebt gedaan. Je moet de aanvraag indienen via het e-loket van RVO.nl.

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Investeer jij tussen de 2.300 en 306.931 euro in zonnepanelen voor je bedrijf? Dan kun je eenmalig aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zonnepanelen vallen onder de middelen waar je volgens deze regeling in mag investeren. Let op: je mag deze aftrek naast de Energie Investerings Aftrek gebruiken. Investering / aftrek

Tot 2.300 euro - 0 euro 2.301 tot 57.321 euro - 28% van het investeringsbedrag 57.322 tot 106.150 euro - 16.051 euro 106.151 tot 318.449 euro - 16.051 euro verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de 106.150 euro Meer dan 318.449 euro - 0 euro

Let op: de bedragen en percentages in deze tabel veranderen ieder jaar. Bekijk de tabellen van recente jaren op de website van de Belastingdienst. Het gaat om het boekjaar waarin jij investeert in zonnepanelen.

Versneld afschrijven investeringen

Zoals elke investering in je bedrijf, mag je de aanschafkosten voor zonnepanelen versneld aftrekken van de winst. Deze regeling, die investeringen moet stimuleren, zorgt nu voor een lagere belastingaanslag maar maakt wel dat je in de jaren daarna minder mag aftrekken. Je mag de investering ook gewoon in vijf jaar aftrekken. Deze regeling kun je naast de EIA en de KIA gebruiken. 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Als je meer dan 15 KwP aan zonne-energie opwekt of meer dan 100 vierkante meter voor zonthermie hebt ingericht, kom je in aanmerking voor de SDE+. Voor deze regeling kun je een aanvraag indienen via het e-loket van RVO.nl. Op is op en de subsidie op zonnepanelen is populair. De regeling wordt daarom in fases opengesteld. Via de SDE+ regeling wordt het prijsverschil tussen grijze energie en groene energie vergoed. Je kunt je opgewekte energie of warmte dus gewoon op de energiemarkt kwijt zonder dat je een hogere prijs hoeft te vragen. De correctiebedragen die de overheid toekent, hangen af van de energieprijs en je productie. Kijk voor rekenvoorbeelden en meer informatie op de website van RVO.nl.

Energietransitie en de nieuwe milieuwet

Steeds meer bedrijven stappen over van fosiele brandstoffen naar vormen van duurzame energie. Veel bedrijven zijn zelfs verplicht om op deze manier energie te besparen. Jouw bedrijf ook? Check het binnen 1 minuut met de handige EnergieWetCheck van Essent.

Auteur

Marlou Visser