Werkgeverskosten zorgverzekering omlaag in 2014

Tarief wordt volgend jaar naar beneden bijgesteld

29 september 2014

Het tarief van de werkgeversbijdrage voor de zorgverzekeringswet gaat vanaf 1 januari 2014 omlaag. Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet Uniformering Loonbegrip (Wet ULB) die op 1 januari 2013 werd ingevoerd. Daarmee werd de bijdrage voor de zorgverzekeringswet overgeheveld van werknemer naar werkgever.

Vanaf 1 januari 2013 hoef je de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (IAB Zvw) niet meer in te houden op het nettoloon van de werknemer. Zij hoeven hier dus ook geen belasting en premies meer over te betalen.

Verlaging

In plaats daarvan betaal je een werkgeversbijdrage van 7,75 procent van het bijdrageloon, met een maximum van 50.853 euro. Dit bedrag blijkt te hoog ingeschaald en zal per 1 januari 2014 worden verlaagd, staat in de evaluatie. Het nieuwe tarief is 7,5 procent.

Per 1 januari 2012 gold al een flink hoger maximum bijdrageloon. dit werd verhoogd van 33.427 naar 50.056 euro. Het tarief ging toen omlaag van 7,75 procent naar 7,1 procent. dit werd per 1 januari 2013 weer 7,75 procent, terwijl het maximumbijdrageloon hoog bleef.

Bron: zorgverzekering-vergelijken2015.nl/

Auteur

Marlou Visser