De regels rond btw bij internationaal ondernemen

Hoe zit het met btw bij importeren en exporteren?

20 september 2013

Een van de lastigste aspecten aan exporteren en importeren is btw. Wanneer betaal je deze belasting en hoe kun je dit terugvragen? Er wordt onderscheid gemaakt tussen het leveren van goederen en diensten, en tussen leveringen binnen en buiten de Europese Unie (EU). Ook maakt het uit of je afnemer ook een ondernemer (met btw-nummer!) is of een particulier.

Goederen exporteren

Je betaalt 0 procent btw over goederen die je levert aan een andere ondernemer binnen de EU, of aan een ondernemer of particulier buiten de Europese Unie. Voor de btw-vrijstelling moet je kunnen aantonen dat je goederen de EU hebben verlaten. Dit kan met bijvoorbeeld je orderbevestigingen, vrachtbrieven, facturen of bestelformulieren.

Lever je goederen aan particulieren binnen de Europese Unie? Dan breng je het Nederlandse btw-tarief in rekening en dit geef je gewoon aan via de btw-aangifte. De meeste landen kennen een drempelbedrag. Vanaf dit bedrag moet je je ook als ondernemer in dat land inschrijven en lokaal btw gaan afdragen.

Goederen importeren

Over goederen die je uit de EU importeert, betaal je het Nederlandse btw-tarief. In het land van verzending wordt geen btw betaald.

Importeer je goederen uit een land dat niet bij de EU hoort? Dan moet je btw betalen in het eerste EU-land waar de goederen aankomen. Dit kun je bij de douane betalen of, als je een vergunning artikel 23 hebt, bij je periodieke btw-aangifte.

Lees meer in het artikel: Btw buiten de EU.

Diensten exporteren

Bij diensten voor particulieren breng je het btw-tarief van het land waarin de diensten worden uitgevoerd, in rekening. Bij diensten aan ondernemers betaalt de afnemer zelf btw. Er zijn diverse diensten vrijgesteld van btw. Kijk op de website van de Belastingdienst of jouw dienst daar onder valt.

Diensten importeren

Als je diensten uit een ander land inkoopt, moet je btw-aangifte doen in Nederland. Je betaalt het Nederlandse tarief. Dit geldt zowel voor diensten uit EU-landen als voor diensten uit niet-EU-landen.

Terugvragen

Btw die je in een ander EU-land hebt betaald, bijvoorbeeld omdat je de goederen zelf hebt opgehaald, kun je terugvragen. Dit kan via de Nederlandse belastingdienst. Soms kun je ook btw terugvragen die je in niet-EU-landen hebt betaald. Neem daarvoor contact op met de belastingdienst van dat land.

Let op: Ook als het btw-tarief 0 procent is, moet je een factuur sturen. Hierop vermeld je dat de btw ‘verlegd’ is. Je moet ook het btw-nummer van je afnemer opgeven bij je aangifte. Zodra je handelt met andere EU-lidstaten, moet je naast je btw-aangifte Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) doen. Hier vermeld je alle internationale transacties, ook die met 0 procent btw.

Auteur

Marlou Visser