"Successtrategie voor Nederland: groen, innovatief en internationaal"

Nederland loopt achter bij vergroening van de economie

01 december 2017

Nederland loopt Europees gezien nog niet voorop in het vergroenen van de economie, dus het ondernemen met oog voor hergebruik van grondstoffen en beperkte CO2-uitstoot. Toch is dit wel noodzakelijk om in de toekomst mee te kunnen komen met landen als Duitsland en Denemarken. Dat blijkt uit het rapport Vergroenen en Verdienen van het planbureau voor de Leefomgeving.

Om ook in de toekomst concurrerend te blijven, moet Nederland zich nu alvast richten op een economie waarbij zorgvuldig wordt omgesprongen met grondstoffen en energie. Onze meest succesvolle exportsectoren delfstoffen, agro-food, chemie, metaal en transport, zijn erg energie-intensief. Dat maakt ons kwetsbaar als energie duurder of schaarser wordt.

Concurrentiepositie

Volgens het Planbureau kan de omschakeling naar een groenere economie ons op de lange termijn een betere concurrentiepositie opleveren doordat bedrijven minder kosten hebben. Om succes te behalen, moeten bedrijven duurzaam en innovatief zijn en zich richten op het buitenland. Ook groeit de markt voor duurzame producten. Het planbureau ziet in drie sectoren veel kansen voor Nederland:

  • De biobased economy: Nederland heeft veel kennis op het gebied van biotechnologie, voedselchemie, agrofood en chemie. Wij kunnen dus voorop lopen in de sector die gewassen en biomassa omzetten in producten. Hiervoor moet er meer samenwerking komen tussen de chemie- en de agrofoodsector, die elkaar kunnen ondersteunen op het gebied van innovatie en internationalisering.

  • Duurzame bouw: Nederland is innovatief op het gebied van energie en verlichting en heeft veel kennis over energiebesparing. Nederlandse architecten staan bekend om hun innovatie- en verbeeldingskracht. Als de bouwsector hier aansluiting bij vindt, kan nederland voorop lopen bij duurzaam gebouwde omgevingen.

  • Circulaire economie: Bij een circulaire economie staat hergebruik centraal. We hebben veel kennis over het ontwerpen van producten en lopen internationaal voorop bij het recyclen en hergebruiken van afval en kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. 

Auteur

Marlou Visser