Jouw auto en de belasting in 2014

De laatste stand van zaken

14 februari 2014

De onderhandelingen over de nieuwe begroting hebben ook gevolgen voor jou als zakelijke autorijder. Zo gaat de motorrijtuigenbelasting toch omhoog, en wordt er meer geld binnengehaald door een nieuwe berekening van de BPM. Wel lijkt het er op dat auto's die nu 0% bijtelling hebben, die ook volgend jaar behouden.

Motorrijtuigenbelasting

Het was al bekend dat ook rijders van zeer zuinige auto's vanaf januari weer motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Dat zou echter 'budgetneutraal' gaan: iedereen zou minder gaan betalen, zodat de totale opbrengst hetzelfde zou blijven. Dat is nu van de baan. Ofwel: de motorrijtuigenbelasting gaat omhoog.

BPM

De BPM op nieuwe auto's wordt vanaf 2015 op een compleet nieuwe manier berekend, wat 200 miljoen euro extra per jaar moet opleveren. De eerste voorbeelden geven aan dat auto's in de showroom hierdoor (minstens) tussen de 175 en 700 euro duurder worden. Op alles behalve vol-elektrische auto's komt een extra heffing, zelfs op de meest extreem zuinige en 'schone' diesels

0% bijtelling

Het ziet er niet naar uit dat er aan een eenmaal verworven bijtelling wordt getornd.

Al bekende maatregelen

Motorrijtuigenbelasting

Vanaf volgend jaar geldt de MRB-vrijstelling alleen nog voor oldtimers ouder dan 40 jaar. Voor benzineauto's tussen de 26 en 40 jaar is er een overgangsregeling, op voorwaarde ze in december, januari en februari niet worden gebruikt.

Het nihiltarief in de motorrijtuigenbelasting geldt in 2014 alleen nog bij een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km.

Bijtelling

- De korting op het standaard bijtellingspercentage van 25% voor (zeer) zuinige auto's blijft. Wel worden de CO2-uitstootnormen bijgesteld.

- De bijtelling van een nulemissie-auto wordt tijdelijk verlaagd van 7% naar 4%;

-  Voor nieuwe auto's met een CO2-uitstoot lager dan 50 gram/km geldt in 2014 en 2015 een bijtelling van 7%, ongeacht of het een volledig elektrische of een plug-in hybride auto betreft.

-  Voor nieuwe elektrische auto's geldt vanaf 2014 een bijtelling van 4%. De 0%-bijtelling voor auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km geldt daardoor alleen nog als de auto in 2013 of eerder op naam is gezet.

Duurzaamheidsregelingen

Bekend was ook dat wordt bezuinigd op duurzaamheidsregelingen:

- De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto's wordt afgeschaft;

- In de Milieulijst 2014 komt meer ruimte voor het stimuleren van de meest zuinige en innovatieve technologieën. De milieuinvesteringsaftrek (MIA) richt zich dus meer op (semi-)elektrische auto's;

- De VAMIL geldt niet meer voor personenauto's.

BPM

De BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto's is in 2014 van kracht bij een CO2-uitstoot kleiner dan 86 gram/km bij dieselauto's en kleiner dan 89 gram/km in overige gevallen.

Accijns

Verder gaat de accijns op diesel per liter met 3 cent omhoog, naast de jaarlijkse inflatiecorrectie, en de accijns op LPG met 7 cent per liter.

Auteur

Martin Krüger