De fiscale regels rond de dertiende maand

Hoe zit het precies met de eindejaarsbonus en dertiende maand?
Wil jij je personeel aan het einde van het jaar iets extra's geven? Dit zijn de fiscale en juridische regels rond de eindejaarsbonus en de dertiende maand.
Eerst meer winst nodig?
Klik hier
Download het boek over groei!
Naar MijnMKB
Meer weten over personeel motiveren?
Klik hier
Download het whitepaper
Naar MijnMKB
Meer weten over financiering?
Klik hier
Download het e-book
Naar MijnMKB
Een eindejaarsbonus is niet hetzelfde als een dertiende maand. Het is een willekeurig percentage van het loon dat je aan het einde van het jaar uitkeert, meestal minder dan de dertiende maand.  
 

Arbeidsovereenkomst

Of je aan het eind van het jaar bonussen uitkeert en hoe hoog deze zijn, leg je vast in het personeelsreglement, de arbeidsovereenkomsten of de cao. Een dertiende maand is een bonus ter grootte van het bruto maandsalaris, exclusief vakantiegeld, dus 8 procent van het jaarsalaris.
 
Je mag bij het toekennen van eindejaarsbonussen, winstdeling en dertiende maand geen verschil maken tussen werknemers met een vast en werknemers met een tijdelijk contract. Uiteraard mag je ook geen verschil maken tussen oudere en jongere, mannelijke en vrouwelijke werknemers. 
 

Alleen bij winst

Je kunt in deze overeenkomsten opnemen dat de bonussen alleen hoeven te worden uitgekeerd als de bedrijfsresultaten dit toelaten. Maar let op: als je het eerder wel hebt gedaan bij slechtere resultaten, moet je het dit jaar ook doen. Je moet dus wel consequent zijn.
 
Leg voor jezelf vast dat wanneer je winst onder een bepaald percentage zakt, je geen bonussen uitkeert en wees hier transparant over. Dat voorkomt teleurstellingen en kan je personeel extra motiveren als je resultaat rond dit grenspunt dreigt uit te komen.
 
Als je je personeel winstdeling toekent, gaat dit automatisch. Werknemers krijgen een bonus ter hoogte van je percentage winst. 
 

Naar rato

Het is gangbaar om de dertiende maand en eindejaarsbonus te baseren op het aantal maanden dat een medewerker in het kalenderjaar ervoor heeft gewerkt. Is een medewerker op 1 juli begonnen, dan krijgt hij dus een halve dertiende maand of eindejaarsbonus.
 
Hierover kunnen overigens in de cao of arbeidsovereenkomsten andere afspraken zijn gemaakt. Controleer dus goed in de overeenkomsten met je personeel wat je precies hebt afgesproken.
 

Niet prestatie-afhankelijk

De dertiende maand en eindejaarsbonus zijn regelingen die je collectief afspreekt met je voltallige personeel. Je kunt het dus niet, zoals een bonus, laten afhangen van de prestaties of kpi's van een individuele werknemer.
 
Voor een werknemer betekent een dertiende maand geen volledige verdubbeling van het nettomaandsalaris. Werknemers kunnen geen heffingskorting toepassen op bonussen en betalen het belastingpercentage dat bij hun hoogste schijf hoort, mogelijk dus 52 procent. De bonussen tellen meestal ook niet mee bij de pensioenopbouw.

Hangout The Next Entrepeneur - Het juiste team

Voor een succesvol bedrijf heb je goede mensen nodig
Een bedrijf leiden doe je niet alleen. misschien huur je personeel in, maar in ieder geval ga je samenwerken met andere ondernemers en externe partijen. Samen sta je sterker! Hoe zorg je voor een goed team om je heen?
live-hangout-succesvol-starten-inspiratie-26413153832.png

Dossiers

Geef ik mijn personeel een kerstpakket?

Eindejaarsbonus of kerstpakket?
Waar het vroeger de gewoonte was om medewerkers een eindejaarsbonus te geven in december, laten steeds meer ondernemers die bonus voor wat het is. Het...

Bonusregeling bij een arbeidsovereenkomst

Wat houdt het in en waar moet ik op letten?
Veel medewerkers ontvangen bovenop hun maandelijkse loon iets extra’s. Dit kan bestaan uit een bonus, winstdeling of dertiende maand. In dit artikel...

Wat is een gangbaar target voor een bonus?

Wees duidelijk naar je personeel!
In sommige functies is het gebruikelijk om naast het gewone salaris een prestatiebeloning of bonus toe te kennen. De bedoeling is dat je medewerker...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten