De participatiewet: wat betekent het voor jou?

14.000 extra banen tussen nu en 2017

30 juli 2015

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tussen nu en 2017 moeten er 14.000 extra banen bijkomen. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Regelingen en kortingen voor je personeel, het kán!

De Participatiewet houdt in dat alle ondernemers samen werkplekken realiseren voor mensen die anders niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Zij zitten nu ofwel in de bijstand, of in de Wajong, of ze werken op een sociale werkplaats. Deze regelingen worden samengevoegd. In 2026 moeten er 125.000 extra werkplekken zijn. 100.000 banen bij bedrijven, 25.000 bij de overheid.

Quotumwet

Wat gebeurt er als het niet lukt om vóór 2017 14.000 extra werkplekken te realiseren? Dan gaat er - na overleg en monitoring tussen sociale partners en kabinet - een Quotumwet in. Elk bedrijf met 25 of meer werknemers is dan verplicht een bepaald percentage (quotum) arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Dit zal op zijn vroegst in 2017 zijn. Een bedrijf dat niet voldoet aan dit percentage, moet een boete betalen voor niet ingevulde plekken. Dat bedrijven met minder dan 25 werknemers krijgen geen boete, maar de werkplekken die deze bedrijven realiseren tellen wel mee voor de banenafspraak.

Sociaal akkoord

Deze afspraak is een versnelling van het Sociaal Akkoord. De regering heeft dit beloofd aan D66, ChristenUnie en SGP bij de onderhandelingen over de begroting. In 2017 wordt de wet voor het eerst beoordeeld. Als tussen nu en 2017 geen goede resultaten zijn gehaald, wordt aan bedrijven mogelijk een quotum opgelegd. Alle 240.000 Wajongers worden vanaf 1 januari 2015, als de wet in werking treedt, opnieuw gekeurd. Naar schatting kunnen 100.000 van hen nooit werken. 60.000 werken al, voor de overige 80.000 mensen moet een plek worden gezocht. Daarnaast worden mensen uit de sociale werkplaats herplaatst op de arbeidsmarkt.

Subsidie

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Zij krijgen een budget om ondernemers loonkostensubsidie te geven, zodat het aantrekkelijker wordt een arbeidsbeperkte in dienst te nemen. De gemeente vult dan het verschil tussen iemands productiviteit en het minimumloon aan. De staatssecretaris stelt elk jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de begeleiding van arbeidsgehandicapten naar een baan. Met dit geld kan training worden gegeven en kunnen ondernemers advies krijgen over hoe zij arbeidsbeperkten kunnen inzetten. Wil je meer weten over dit soort regelingen? Neem dan contact op met de Werkbedrijven die zijn opgericht om werkgevers te helpen.

Waarom doe ik mee?

Werken met mensen met een arbeidsbeperking is niets nieuws. Bedrijven als Philips, Intratuin en Bonheur Horeca doen het al jaren. “Natuurlijk zijn er aanpassingen en begeleiding nodig,” vertelt Gerard Berkelmans, de ondernemer achter Intratuin. “Maar de praktijk leert dat je er meer voor terug krijgt dan je erin steekt.” Mensen met een arbeidsbeperking kunnen een waardevolle aanvulling zijn voor jouw bedrijf. Soms sluiten deze werknemers al naadloos aan bij specifieke werkzaamheden in de organisatie. Renzo Deurloo van GreenFox schakelt graag werknemers van de sociale werkplaats in, omdat zij niet klagen over de repetitieve werkzaamheden. Sjoerd van der Maaden van Specialisterren kiest heel bewust voor werknemers met autismev, die fantastisch zijn in het testen van ICT.