Hoe voorkom je beschuldiging van corruptie?

ICC brengt handboek uit met tips voor internationale bedrijven

01 december 2017

Doe jij zaken met bedrijven of organisaties in het buitenland? Pas op, vooral in opkomende economieën kun je te maken krijgen met corruptie. En hiervoor kun jij dank zij strenge wetten in Amerika en Groot-Brittannië als toeleverancier ook voor worden veroordeeld.

De International Chamber of Commerce (ICC), de wereldwijde handelsorganisatie, heeft een handboek uitgebracht met tips voor overheden en bedrijven om zich te wapenen tegen corruptie

“Hard nodig”, zegt Marijke Wolfs van de Nederlandse ICC-afdeling tegen Het Financieele Dagblad. “Vooral mkb-bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s die hun medewerkers in het buitenland lopen.” Verdenking van betrokkenheid bij corruptie kan immers leiden tot de arrestatie van medewerkers, hoge boetes en reputatieschade."

Strenge wetten

Vooral de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hun wetgeving aangescherpt en die wetgeving is ook buiten de landsgrenzen van kracht. Zo kan het voorkomen dat jouw medewerkers ergens in het buitenland uit een vliegtuig worden gehaald en opgesloten, zonder dat zij weten wat zij verkeerd hebben gedaan. 

Als toeleverancier kun je verantwoordelijk worden gesteld voor corruptie verderop in de keten. Waar grote bedrijven hiervoor bepalingen in de contracten opnemen, weten mkb-bedrijven vaak niet waar zij allemaal verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. 

Bescherm medewerkers

Volgens Wolfs moeten medewerkers altijd weten bij wie ze terecht kunnen als zij onrechtmatigheden signaleren en ervan op aankunnen dat de zaken binnen hun bedrijf netjes geregeld zijn. Maak hiervoor een duidelijke gedragscode

Volgens het World Economic Forum gaat wereldwijd 2.600 miljard dollar verloren door fraude en corruptie, waarvan 1.000 miljard wordt uitbetaald aan steekpenningen. Nederland behoort tot de acht minst corrupte landen ter wereld. In Somalië, Noord-Korea, Afghanistan en Soedan is de kans op corruptie het grootst.

Voorkom dat jij te maken krijgt met corruptie en lees deze tips.

Auteur

Marlou Visser