Hoe leer ik mijn medewerker 'modern' rijden?

Rijcursus kan mobiliteitskosten flink verlagen

24 januari 2014

Veel ondernemers letten sterk op de kosten, maar hebben niet in de gaten dat een deel van de uitgaven op mobiliteitsgebied variabel zijn. Zo valt er bijvoorbeeld op brandstofkosten nog een hoop te winnen. Door je medewerkers en jezelf te leren om ‘modern’ te rijden, kun je een kostenbesparing van 8 tot 15 procent realiseren.

Een zakelijk wagenpark zorgt volgens Climate Neutral Group over het algemeen voor gemiddeld 42 procent van de totale CO2-uitstoot binnen een bedrijf, met uitschieters naar 10 en 90 procent. Vooral bij bedrijven die werken met vertegenwoordigers of met personeel dat om andere redenen veel op de weg zit, wordt de co2-voetafdruk grotendeels ingevuld met het wagenpark. 

Lager brandstofverbruik

Realiseer jij je dat je hier fors op kunt besparen? Veel medewerkers (en ondernemers zelf) hebben zich door de jaren heen een bepaalde rijstijl aangeleerd en zijn zich niet bewust van het feit dat zij als bestuurder een grote rol spelen bij het realiseren van een lager brandstofverbruik. Dit komt deels doordat autorijden voor veel automobilisten een automatisme is geworden. Dat zorgt niet alleen voor een onzuinige rijstijl, maar brengt ook risico’s met zich mee.

Verkeersongevallen

Om met dat eerste te beginnen: uit onderzoek van Prodrive Training is gebleken dat 95 procent van alle verkeersongevallen te wijten is aan menselijk falen, zoals het niet onderkennen van risico’s, het te laat opmerken of onjuist inschatten van onveilige situaties of onvoldoende voertuigbeheersing in noodsituaties. “Autorijden is voor bijna iedereen het meest risicovolle deel van een werkdag,” vertelt Mark Maaskant, directeur bij Prodrive Training. “Statistisch gezien stappen er elke werkdag 's ochtends drie à vier mensen in de auto om 's avonds niet meer thuis te komen.”

Ziekteverzuim

Ook het economische belang van veilig rijden is volgens Maaskant enorm. Maar liefst 20 procent van het totale ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door verkeersongevallen. “Daar komt bij dat de auto voor de zakelijk rijder een paar uur per dag de werkplek vormt,” vertelt hij. “Veilig en comfortabel autorijden zou daarom voor elk bedrijf prioriteit moeten hebben.”

Verlaging brandstofkosten

Investeren in een rijtraining voor medewerkers of voor jezelf draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, het kan je ook een aanzienlijke verlaging van brandstofkosten opleveren. “We zien dat zakelijk rijders steeds vaker kiezen voor zuinige auto’s die in de bijtellingcategorie van 14 of 20 procent vallen, maar vervolgens valt het brandstofverbruik door een verkeerde rijstijl hoger uit dan verwacht”, aldus Maaskant. “Moderne auto’s beschikken over alle tools om brandstof te besparen, maar je moet wel weten hoe deze systemen en technieken gebruikt moeten worden.”

Schakelen

Bij een rijtraining leren deelnemers hoe ze een moderne auto op een moderne manier kunnen bedienen en hoe ze hun rijstijl kunnen aanpassen om zuiniger en schoner te rijden. Vooral de auto’s uit de 14 en 20 procent bijtelling-categorie verbruiken in de praktijk vaak meer dan verwacht, doordat mensen bijvoorbeeld niet op tijd schakelen. Een ‘zuinige rijstijl’ zorgt niet alleen voor een verlaging van de brandstofkosten met enkele tot soms wel tientallen procenten, er wordt ook minder schade gereden. En de onderhoudskosten - bij sommige bedrijven soms een paar miljoen euro per jaar - vallen lager uit.