Werven op jongeren en 50-plus mag voortaan

Verbod op leeftijdsdiscriminatie deels opgeheven

22 januari 2014

In vacatureteksten en sollicitatieprocedures is het verboden te discrimineren op leeftijd. Daarop geldt tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een uitzondering, met de komst van een tijdelijke regeling die toestaat specifiek op jongeren of 50-plussers te werven.

In principe is leeftijdsdiscriminatie verboden, omdat leeftijd niets zegt over de geschiktheid van een sollicitant. Dus een tekst als 'vanwege de fysieke zwaarte van deze functie, zoeken we iemand van maximaal 35 jaar' mag niet. Dit omdat je als werkgever vooraf niet kan weten of een oudere kandidaat ongeschikt zal zijn. Wat wel mag, is vragen om iemand met een goede conditie vanwege de aard van de werkzaamheden.

Indirect leeftijdsonderscheid

Niet alleen het noemen van een leeftijd is verboden. Je mag ook geen indirect leeftijdsonderscheid maken. Als je in een vacature bijvoorbeeld nadrukkelijk vraagt om studenten, maak je je ook schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. De meeste studenten zijn namelijk jonger dan 25 jaar. 

Uitzondering

Wat tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 wél mag, is in vacatures specifiek vragen om een jongere tussen de 18 en 27 jaar of om een 50-plusser. Deze (tijdelijke) uitzondering is bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. En om ouderen aan het werk te helpen. 

Jongeren

Voorwaarde is wel dat je in de vacaturetekst die bedoeld is voor werkloze jongeren specifiek vraagt naar iemand tussen de 18 tot 27 jaar in het kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid. Daarbij moet je deze vermelding gebruiken: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid’.

50-plussers

En om werkloosheid onder 50-plussers tegen te gaan, mag je dus ook onderscheid maken op leeftijd als het gaat om vacatures voor ouderen. Je moet in dat geval uit de vacaturetekst laten blijken dat de vacature deel uitmaakt van het beleid dat zich richt op het voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers, via de volgende zin: 'Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus'.

Bronnen: UWV, HR Prakijk

Auteur

Lenneke Arts