Detailhandel schreeuwt om personeel

MKB presenteert de detailhandelsmonitor

15 december 2009

De detailhandel heeft dringend behoefte aan personeel. De detailhandel zet haar deuren daarmee wijd open voor langdurig werklozen, allochtonen en herintreders, mits de overheid eerst een aantal drempels slecht.

Na jaren van inkrimping van het medewerkersbestand (- 6 procent de afgelopen vijf jaar) groeit het aantal banen tot 2012 met 100.000 tot een totaal van 800.000.

Dit zegt de Nationale Winkelraad (NWR) van MKB-Nederland in de Detailhandelsnota 2007. De banengroei in de detailhandel zal de komende vijf jaar groter zijn dan het landelijk gemiddelde, zo verwacht de NWR. De Raad ziet de sector als een belangrijke weg naar betaald werk voor mensen die nu niet aan het arbeidsproces deelnemen.

De overheid moet die weg plaveien met onder meer een snellere verlaging of afschaffing van de individuele arbeidskorting voor niet-werkenden, versoepeling van het ontslagrecht en betere faciliteiten voor kinderopvang. Openingstijden van crèches sluiten nu meestal niet aan op die van winkels (avonden en weekeinden).

De Winkelraad wil ook beter samenwerken met de Centra voor Werk en Inkomen (CWI’s) en gemeenten. Nu werft slechts 3 procent van de ondernemers in de detailhandel via de CWI’s. Lokale initiatieven zoals het Servicepunt arbeidsmarkt in de detailhandel & ambachten in Maastricht bewijzen dat die samenwerking werkt.

Bij de werving van personeel staan overigens wel de eisen van de consumenten centraal. Deze hechten niet aan sekse, leeftijd, afkomst of kleding, maar wel aan gedrag en presentatie. Zij willen vriendelijk, beleefd en in goed verstaanbaar Nederlands worden geholpen, zo blijkt uit NIPO-onderzoek.

De toeslagen op het loon voor het werken buiten ‘normale’ kantooruren moeten plaatsmaken voor prestatiegerichte beloningen, zo zegt de Winkelraad. Werknemers in de detailhandel moet bovendien flexibeler inzetbaar zijn. De invoering van een jaarurenmodel (werkuren per jaar vaststellen en niet per week) helpt pieken en dalen in het werk op te lossen zonder overuren.

Bron: Nationale Winkelraad van MKB-Nederland