Meer elektrische kilometers met plug-in hybride

Groen licht voor stimulans zakelijke rijders

21 oktober 2016

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil dat plug-in hybride auto’s meer elektrische kilometers gaan maken. Een aantal maatregelen moet zakelijke rijders stimuleren, bijvoorbeeld eenvoudiger toegang tot laadpunten. Het speciale Formule E-team krijgt groen licht van de staatssecretaris om hier werk van te maken.

Energiescan

Er rijden nu ongeveer 25.000 plug-in hybride voertuigen in Nederland. In 2013 won de elektrische auto snel aan populariteit, mede door fiscale stimulering. In 2014 is een aantal regelingen aangepast, waardoor de 0 procent bijtelling voor plug-in hybrides naar 7 procent is gegaan. Wel kun je met een (semi-)elektrische auto aanspraak maken op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Om duurzaam rijden te stimuleren, moeten de semi-elektrische auto’s meer op elektriciteit dan op brandstof gaan rijden. Hiervoor is een stuurgroep opgericht bestaande uit leden van het Formule E-Team, RAIVereniging, VNA, de Vereniging Doet, Natuur & Milieu en The New Motion. In het Formule E-Team werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan elektrisch rijden in Nederland. 

Maatregelen

In het Plan van Aanpak van de stuurgroep staan maatregelen om werkgevers en werknemers te ondersteunen meer elektrisch te gaan rijden, door:

  • makkelijker toegang tot laadpalen

  • zorgen voor laadmogelijkheid thuis of op de werkplek

  • slimme financiële prikkels in autoregelingen van werkgevers op te nemen

  • informatieverschaffing plug-in-gebruik door marktpartijen

Staatssecretaris Mansveld heeft toegezegd dat de overheid een bijdrage gaat leveren om deze maatregelen te realiseren. 

Kansen voor zakelijke rijders

Voorzitter van de stuurgroep Michiel Hartman van de Vereniging Doet: “We willen zorgen dat berijders van plug-in hybride voertuigen de optimale kansen krijgen om hun zakelijk reizen zoveel mogelijk elektrisch af te leggen. Er zijn nu al berijders die dat goed lukt, maar dat is nog niet altijd mogelijk voor iedereen. Een goede stimulering en slimme diensten kunnen daarbij helpen. Hierdoor kan ook een markt voor nieuwe diensten ontstaan”.  Een van de voorbeelden om het gebruik van elektrisch rijden binnen je bedrijf te stimuleren is om leaserijders een laadpas te geven met daarbij geen, of een beperkte, mogelijkheid om brandstof te tanken.  Bron: RVO

Auteur

Laura Wennekes