Partner borg bij lening? Pas op!

Column Arjen Paardekooper | Goede afspraken over beëindigen financiering

31 maart 2017

Mede ingegeven door de crisis en 'Basel III', waait er een andere wind door de financiële wereld. Het gevolg hiervan is dat veel kredieten op dit moment worden opgezegd. Daar waar herfinanciering mogelijk is, leidt dit veelal niet tot grote problemen, maar daar waar herfinanciering niet of moeilijk te verkrijgen is, wél. Vaak leidt dit tot discussie met de bank, zo niet tot een juridisch 'handgemeen'.

Whitepaper Financieringsvormen en regelingen

Uitwinnen zekerheden door de bank: executie

Voordat banken geld uitlenen willen ze op allerlei manieren zekerheden inbouwen om het geld wel terug te krijgen. Een veel voorkomend geval in de praktijk is dat de man een zakelijke lening heeft afgesloten voor zijn bedrijfspand, waarbij de vrouw als borg voor de financiering heeft moeten mee tekenen. Ze zeggen daarmee vaak de executie aan van verpande of verhypothekeerde goederen. Met de druk van de executieveiling als een zwaard van Damocles boven het hoofd, wordt er vaak op het laatste moment met de bank overeenstemming bereikt over een afslag (korting) op de uitstaande leensom, daar waar er alsnog (voor een lager bedrag) geherfinancierd wordt.

Executieveiling

In mijn praktijk kwam ik een geval tegen, waarbij de bank in dat kader van een herfinanciering onder dreiging van de executieveiling finale kwijting verleende aan de man. De man werd niet bijgestaan door een advocaat. In dat geval had zijn advocaat zeker opgemerkt dat deze kwijting alleen hem betrof en niet zijn echtgenote. Wat schetst de verbazing? Twee jaar na dato komt de afdeling bijzonder beheer van de desbetreffende bank alsnog in actie en spreekt de echtgenote op basis van de door haar afgegeven borgtocht aan tot betaling van de aan de man op de lening gegeven afslag, vermeerderd met rente en kosten, een bedrag van in totaal 700.000 euro.

Kwijting? Pas op!

Waak voor dit soort onaangename verrassingen als je een overeenstemming bereikt met een bank over beëindiging van een lening en eventuele korting. Zorg dat de verleende kwijting voor jou, je echtgenote en al je vennootschappen geldt en laat de bank daar expliciet door een tekeningsbevoegde persoon voor tekenen. Dit voorkomt onaangename verrassingen in de toekomst.

Auteur

Arjen Paardekooper