Lonen 2015: meeste werkgeverslasten dalen

Wel meer administratieve lasten door loonstrook

30 november 2018

In de meeste sectoren dalen de werkgeverslasten in 2015. Zo dalen de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Ook de pensioenpremies dalen. Een en ander blijkt uit de berekeningen van HR- en salarisverwerker ADP.

E-book Eerste hulp bij Groeien

Loonstrook steeds complexer

Maar je moet er rekening mee houden dat je werknemers met vragen zullen komen over de loonstrook. Doordat de politiek de loonbelastingwetgeving gebruikt als instrument om fiscale prikkels uit te delen, wordt de loonstrook er voor je werknemers niet begrijpelijker op. Werkenden krijgen een zogenoemde arbeidskorting, maar als ze meer gaan verdienen krijgen ze te maken met afbouw van de zogenoemde heffingskorting. Leg het maar uit..... (ADP heeft een interactieve loonstrook online gezet met uitleg per onderdeel).

Algemeen beeld

Voor een medewerker in de sector Transport met een brutoloon van 2.500 euro is een werkgever maandelijks ruim 28 euro minder kwijt aan pensioenpremie en werkgeverspremies ten opzichte van 2014.

Een werknemer in de Bouwsector met eenzelfde salaris, is ten opzichte van vorig jaar twee euro per vier weken duurder geworden. Een medewerker in de sector Metaal & Techniek met een maandsalaris van 5.000 euro kost werkgevers in deze branche bijna 42 euro minder.

Iemand die in de sector Bouw werkt en elke vier weken 5.000 euro verdient, is slechts één euro goedkoper voor zijn baas dan vorig jaar. 

Sectorpremies

Net als in 2014 daalt het bedrag dat werkgevers voor de ZVW moeten betalen. Ook de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) daalt voor alle werkgevers: van 2,15% naar 2,07% in 2015.

De sectorpremies geven een wisselend beeld. De gemiddelde sectorpremie daalt van 2,68% naar 2,16%, maar de sectorpremies bij Zorg & Welzijn en Overheid stijgen fors. De sectoren Transport en Metaal & Techniek laten daarentegen juist een daling zien. 

De WIA basispremie stijgt voor alle werkgevers van 5,45 procent naar 5,75 procent. Dit is inclusief 0,5 procent opslag kinderopvang. De maximum premie stijgt van 2.802 euro naar 2.988 euro.  

Invoering werkkostenregeling

Nieuw in 2015 is dat de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht is. Deze regeling houdt in dat de werkgever 1,2 procent van de totale loonsom mag besteden aan onbelaste zaken als een fiets, kerstpakketten of bedrijfsuitjes. Is de som van de werkkosten groter dan deze ‘vrije ruimte’ van 1,2 procent, dan moet de werkgever over het extra bedrag 80 procent eindheffing betalen. Werkgevers moeten daarom goed opletten dat ze de vrije ruimte van 1,2 procent niet overschrijden.

Metaal & Techniek: dalende kosten werkgevers

Werkgevers in Metaal & Techniek zien de sectorpremie dalen van 2,68 procent naar 1,97 procent; een daling van 26 procent. De maximum sectorpremie daalt hierdoor van 114,82 euro naar 85,33 euro; een daling van ruim 25 procent. Ook pensioenpremie voor werkgevers daalt. Bij een salaris van 2.500 euro per maand nemen de werkgeverskosten af met 20 euro. Een medewerker met een maandloon van 5.000 euro kost in 2015 42 euro minder.

Bouw: vanaf loon 3.000 euro hogere lasten

In de bouw dalen de werkgeverslasten vooral bij lagere lonen; vanaf een salaris van bruto 3.000 euro per maand nemen de lasten juist toe. Oorzaak is het heffingsloon, dat hoger wordt door lagere pensioenpremies en de bijtelling vakantiegeld. De sectorpremie wijzigt van 12,84 procent naar 12,83 procent en blijft dus nagenoeg gelijk. Hierbij is uitgegaan van de hoge sectorpremie voor arbeidsovereenkomsten van minder dan een jaar. Bij een loon van 2.500 euro per vier weken is een werkgever 2 euro meer kwijt per medewerker. Iemand die 5.000 euro per vier weken verdient, kost 1 euro minder.

Transport: sectorpremie daalt fors

In de sector Transport valt op dat de sectorpremie fors daalt: van 2,39 procent naar 1,66 procent. De maximum sectorpremie daalt hierdoor van 102,40 euro naar 71,90 euro; een daling van bijna 30 procent. Een medewerker die 2.500 euro per maand verdient, kost in 2015 28 euro minder. Iemand met een salaris van 5.000 euro, kost 30 euro minder.

Zorg & Welzijn: dalende werkgeverslasten ondanks stijgende sectorpremie

Werkgevers in de sector Zorg & Welzijn betalen minder pensioenpremie. De basispremie voor de WIA en de sectorpremie, waarmee de WW wordt gefinancierd, stijgen juist. De sectorpremie stijgt van 1,73 procent naar 2,05 procent. De maximumsectorpremie stijgt van 74,12 euro naar 88,79 euro in 2015. Een medewerker in deze sector met een salaris van 2.500 euro per maand, is per 1 januari 10 euro goedkoper geworden. Medewerkers met een loon van 5.000 euro per maand, kosten hun werkgevers 16 euro minder.

Auteur

Flip Schultz