Hoe moet ik afschrijven?

Alles over het afschrijven van investeringen

10 september 2021 5 minuten

Afschrijven houdt in dat je de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel verspreid over een aantal jaren in mindering brengt op de opbrengsten van je bedrijf. Hierdoor wordt je winst lager en hoef je minder belasting te betalen. Maar er komt meer kijken bij afschrijven. Hoe moet je afschrijven?

Kosten verdelen

Om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen, kijkt de Belastingdienst naar je winst. Dit is je omzet, met aftrek van je kosten en je aftrekposten. Maar als je een grote aankoop doet - alles boven een bedrag van € 450 (bijvoorbeeld een nieuwe computer, auto of machine) - mag je dit bedrijfsmiddel niet in één keer als ‘kostenpost’ van je winst aftrekken. Je doet namelijk langer dan een jaar met zo’n apparaat, en dus moeten de kosten ook over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Anders gezegd: je moet het bedrijfsmiddel afschrijven.

Afschrijving berekenen

Om te berekenen hoeveel je elk jaar mag afschrijven, heb je drie gegevens nodig:

  • De aanschafkosten van het bedrijfsmiddel met eventuele installatiekosten, minus eventuele kortingen of subsidies.

  • De vermoedelijke gebruiksduur van het bedrijfsmiddel in jaren. Vraag je leverancier hiernaar. Meestal kan hij goed inschatten hoe lang het bedrijfsmiddel meegaat.

  • De restwaarde van het bedrijfsmiddel aan het eind van de gebruiksduur. Ook hier kan je leverancier je een indicatie van geven.

De jaarlijkse afschrijving, dus wat je elk jaar als kosten in mindering mag brengen op je winst, is dan de aanschafwaarde minus de restwaarde, gedeeld door de gebruiksduur. De formule ziet er als volgt uit:

Formule afschrijving per jaar (aanschafkosten - restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur = afschrijving per jaar

Voorbeeld 1: een machine afschrijven  

Je koopt een machine van € 30.000. Deze machine gaat 15 jaar mee. Daarna kun je de onderdelen nog voor € 5.000 verkopen. Je afschrijving is dan 30.000 (aanschaf) - 5.000 (restwaarde) = 25.000. Dit getal deel je vervolgens door het aantal jaren dat de machine meegaat (15). De afschrijving is dus € 1.666,67 per jaar.

Voorbeeld 2: een computer van de zaak afschrijven

Je koopt een goede computer van € 3000 die zeven jaar meegaat en dan nog € 200 waard is. De berekening is dan als volgt: De afschrijving is 3000 - 200, oftewel € 2800. Verdeeld over 7 jaar komt dat neer op € 400 afschrijving per jaar.

Methodes afschrijving berekenen

De berekening hierboven is de meestgebruikte methode om afschrijving te berekenen. Het is de lineaire methode. Je kunt ook kiezen voor de annuïteitenmethode. Voor die methode neem je de rente mee van de lening die je eventueel voor het bedrijfsmiddel hebt afgesloten. Het bedrag is dan inclusief die rente elk jaar hetzelfde (omdat de rente minder wordt als je aflost, wordt de afschrijving elk jaar iets meer).

Minimale afschrijfduur

De afschrijving is elk jaar maximaal 20 procent van de aanschafkosten. Anders gezegd, je moet bedrijfsmiddelen in minimaal vijf jaar afschrijven. Investeringen in goodwill moet je in minimaal 10 jaar afschrijven.

Het kan zijn dat jij een bedrijfsmiddel maar vijf jaar wil gebruiken, terwijl het best tien jaar mee kan gaan. Bijvoorbeeld omdat je met je taxibedrijf in relatief nieuwe auto’s wilt rijden. Die vijf jaar is dan je economische gebruiksduur. Je mag deze aanhouden in plaats van de technische bedrijfsduur (de 10 jaar). De restwaarde zal dan vanzelfsprekend hoger zijn.

Welke bedrijfsmiddelen afschrijven?

Moet je elk bedrijfsmiddel afschrijven? Nee, niet elke pen (waar je misschien best drie jaar fijn mee kunt schrijven) hoeft te worden afgeschreven. Zoals eerder gezegd houdt de Belastingdienst een drempel aan van € 450 om een aankoop te zien als een investering die moet worden afgeschreven. Een nieuwe printer van € 250 mag dus meteen als kostenpost in de boeken van het jaar waarin je hem koopt.

Willekeurig afschrijven

Er zijn verschillende regelingen die het mogelijk maken bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven. Willekeurig afschrijven wil zeggen dat je naast de gewone afschrijving zelf beslist wanneer en hoe je een bedrijfsmiddel afschrijft. De belangrijkste regelingen voor willekeurig afschrijven:

1. Startende ondernemers

Als startende ondernemer mag je bedrijfsmiddelen in de eerste jaren van je onderneming willekeurig afschrijven. Je moet dan aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Je onderneming is een eenmanszaak, maatschap, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma.

  • Je komt in aanmerking voor startersaftrek.

Het maximumbedrag voor willekeurig afschrijven voor starters is gelijk aan het maximumbedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). In 2021 is dat bedrag € 328.721. Het minimale investeringsbedrag voor de KIA van € 2.401 is overigens niet van toepassing op startende ondernemers. Je mag dus ook bedrijfsmiddelen onder dat bedrag willekeurig afschrijven.

Er zijn een aantal zaken uitgezonderd van willekeurig afschrijven. Dit zijn:

  • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;

  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland;

  • zaken die je zelf (of, bij een bedrijf met meerdere eigenaren, een van de belanghebbenden die voor minimaal een derde eigenaar is van het bedrijf) aan het bedrijf verkoopt.

2. Milieubedrijfsmiddelen via VAMIL

Als je investeert in bedrijfsmiddelen die goed voor het milieu zijn, kun je gebruikmaken van de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dankzij deze regeling kun je bedrijfsmiddelen voor 75 procent willekeurig afschrijven. Hiermee kun je de fiscale winst in een bepaald jaar flink drukken. 

Wat doe ik met de afschrijving?

Afschrijving is een puur boekhoudkundig trucje om uitgaven over meerdere jaren te verdelen. De Belastingdienst controleert niet of je het daadwerkelijk ergens hebt. Maar het is natuurlijk wel slim om de afschrijving apart te zetten. Als je bedrijfsmiddel dan op is, heb je een budget om het te vervangen.

Kosten verdelen

Bedrijfsmiddelen (zoals machines, auto’s en computers) gaan langer dan één jaar mee. De kosten kun je dan ook verdelen over de jaren waarin je dit product gebruikt. In elk jaar kun je daardoor een deel van de kosten van de opbrengsten aftrekken. Zo ontstaat er een regelmatigere vorm in de balans. Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel, moet je het bedrag bepalen dat je jaarlijks mag afschrijven.

Lineaire methode

De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de zogenoemde lineaire methode. Dit betekent dat je elk jaar een zelfde bedrag afschrijft van het product. De officiële berekening gaat dan als volgt:

afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur

Aanschafkosten

De aanschafkosten bestaat uit meer dan alleen de aanschafprijs. Ook alle bijkomende kosten (zoals aankoop- en installatiekosten) moet je erbij optellen. Daar haal je dan weer subsidies of kortingen vanaf (ook als je de subsidie pas op een later moment ontvangt).

De vermoedelijke gebruiksduur

Hoe lang gaat je bedrijfsmiddel mee? Wanneer is het helemaal versleten? In principe kun je van dat laatste uitgaan, dat heet de technische levensduur. Je kunt ook kiezen voor de economische levensduur: wanneer verliest het product zijn nut voor je onderneming? Let op: je mag maar maximaal twintig procent per jaar afschrijven van een product. Dus de vermoedelijke gebruiksduur is altijd minimaal vijf jaar. Lees daar meer over in dit artikel.

De restwaarde

Hoeveel is je product nog waard als je het niet meer kunt gebruiken voor je bedrijf? Raadpleeg hier een expert over, bijvoorbeeld de leverancier.

Voorbeeld

Je koopt een heel goede computer van € 3000 die zeven jaar meegaat en dan nog € 200 waard is. Dus dat is 3000 -200 = 2800 : 7 jaar. Dat maakt € 400 afschrijving per jaar.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.