Houd je personeelskosten in de hand

Leer sturen op cijfers | Tip 4

kosten, rekenen (1)

Zelf verlonen zonder tussenpersoon

“Grip op je personeelskosten houd je als medewerkers hun salaris ruim terugverdienen,” zegt adviseur Nieky van Vlerken van Flynth. Essentieel daarbij is aandacht voor intrinsieke motivatie. Onder meer door goede arbeidsomstandigheden en waardering.

Goede arbeidsvoorwaarden en waardering hebben voor je personeel, betekent niet dat je met geld over de brug moet komen. Van Vlerken: “Blijf verder alert op ziekteverzuim en denk aan de verschillende mogelijkheden voor premiekorting.”

Kosten vs. omzet

Je ziet al snel of de personeelskosten niet te zwaar op je bedrijf drukken, als je deze deelt door de totale omzet. De globale norm is tussen de 40 procent en 60 procent: minder dan 40 procent redt eigenlijk niemand, meer dan 60 procent is te veel. Van Vlerken: “Bij een individuele medewerker is de kostprijs en of hij deze terugverdient een goed uitgangspunt. Loon stijgt vaak periodiek. Zorg daarom dat de bruto winstmarge meestijgt, via tarieven en de output.”

Salaris

“Belonen doe je marktconform en waar mogelijk op basis van wat een medewerker oplevert,” zegt Van Vlerken. Dat draait niet alleen om productiviteit. “Zaken als meedenken en waardevolle ideeën inbrengen, collega’s ondersteunen of veel tijd stoppen in acquisitie zijn soms even belangrijk.” Demotie is bespreekbaar als medewerkers professioneel achterblijven. “Oudere medewerkers staan er vaker voor open, want ze hebben meestal meer financiële ruimte en willen het soms ook rustiger aan doen.”

Pensioen en ziekteverzuim

Veel ondernemers denken onterecht dat een pensioensregeling verplicht is. Van Vlerken: “Ik pleit meer voor een extra budget dat medewerkers naar eigen inzicht kunnen uitgeven: aan pensioen, vrije dagen of een opleiding.” Ook in de vergoeding bij ziekteverzuim zit ruimte. “Om medewerkers te blijven prikkelen kun je bijvoorbeeld 90 procent uitkeren. Leg een deel van die verantwoordelijkheid bij hen: die 10 procent kunnen ze zelf bijverzekeren. Blijf bij ziektegevallen verder alert door goed contact te houden en een actieve bedrijfsarts in te huren.”

Medewerkers motiveren

Medewerkers intrinsiek gemotiveerd houden is belangrijk, maar waardering uiten hoeft niet altijd met geld. Regelmatig kort persoonlijk je interesse tonen of een afdelingsuitje organiseren om een succes te vieren zijn effectiever. Je relatie zakelijk houden is een belangrijke vuistregel voor Van Vlerken. “Wie te vriendschappelijk wordt kan niet meer zuiver beoordelen of iemand functioneert.”

Subsidiemogelijkheden

De huidige crisis biedt ondernemers voordelige kansen op goed personeel. Veel goed gekwalificeerde jongeren met een handicap of ervaren vijftigplussers willen graag aan de slag. Ze zijn erg gemotiveerd en kunnen, afhankelijk van de branche, prima functioneren in veel mkb-bedrijven. De overheid stimuleert hun arbeidsdeelname via verschillende subsidies en premiekortingen (soms tot 7000 euro per jaar). Kijk op de website van het UWV voor alle mogelijkheden en regelingen.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Hans Pieters