Waarvoor is een verkoopmemorandum nodig?

Geef bij overname inzicht in je bedrijf

Ongeveer 80 procent van de communicatie bestaat uit beeldsignalen. Ongeveer 20 procent gaat om het gesproken woord. Belangrijk dus dat je bij overname een goed bedrijfsvisitekaartje hebt: het verkoopmemorandum.

Eigenlijk is de keuze voor een verkoopmemorandum de enige juiste oplossing om je onderneming goed in de etalage te kunnen plaatsen, als je het wil verkopen. Gek? Helemaal niet. Je zet je producten toch ook in een folder of brochure en van je huis wordt toch ook een verkoopbrochure gemaakt? Zorg dan ook voor een juiste en volledige weergave en specificatie van wat je verkoopt.

Presenteer je onderneming

Een andere goede reden om een verkoopmemorandum te hebben is dat je op een relatief beknopte en geordende manier je onderneming presenteert. Binnen die presentatie geef je een stukje historie en toekomstvisie van je bedrijf, maar je vertelt ook over de verschillende primaire processen, zoals inkoop, productie, verkoop en de daarmee gemoeide administratieve systemen van je onderneming.

Geef ook antwoord op vragen als:

  • Hoe zit de markt en de branche in elkaar, wat is de marktpositie van het bedrijf?

  • Wie zijn de leveranciers, wie zijn de concurrenten en hoe zit het klantenbestand in elkaar?

  • Hoe steekt je organisatie in elkaar?

  • Wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor?

  • Wat zijn de sterktes en zwaktes van het bedrijf?

  • Hoe waren de financiële resultaten en balansen in het verleden en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

  • Maar ook: waarom wil je verkopen en voor wie is dit bedrijf interessant?

Juridische consequenties

Verkoop je je bedrijf, dan moet je ook aan de juridische consequenties denken. Verkoop je de aandelen van je besloten vennootschap, dan zijn de consequenties anders dan als je de activa – zoals het pand, machines, inventaris en voorraden - verkoopt. Dit alles kan en moet je verwoorden in het verkoopmemorandum, wat de kans op misverstanden verkleint en zorgt voor juridische zekerheid. Zeker als je ook nog eens de verkoopprocedure erin weergeeft.

Onderbouwing vraagprijs

Een andere belangrijke reden om een verkoopmemorandum op te stellen, is dat je gestructureerd geïnventariseerd hebt of je wel verkoopklaar bent. Ook geef je ermee een gedegen onderbouwing van je vraagprijs. Hiermee vergroot je de kans om deze vraagprijs ook te realiseren. Want met een goed doortimmerd verkoopmemorandum heb je een voorsprong in de onderhandelingen.

Dus…

Even kort samengevat: In een goed verkoopmemorandum zit het volgende:

  • Verzameling, verwerking, analyse en bespreking van relevante (financiële) gegevens over de positie van je bedrijf in de markt;

  • Interne analyse van sterke en zwakke kanten en een externe analyse van de kansen en bedreigingen voor het over te dragen bedrijf;

  • Samenstelling, analyse en bespreking van de financiële resultaten en balansen uit het verleden en prognoses voor de toekomst. Of de hierop gebaseerde vraagprijs en de onderbouwing daarvan in het verkoopmemorandum moet worden vermeld hangt af van de specifieke situatie. Vraag daarover advies aan een bedrijfsovernamespecialist, die je kan helpen bij het opstellen van het verkoopmemorandum.

Overigens ontvangen geïnteresseerde partijen het verkoopmemorandum pas nadat zij voor geheimhouding hebben getekend en hun serieusheid, passendheid en financiële draagkracht is vastgesteld.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Paul Overwater