Wat is Bijzonder Beheer?

Extra hulp en aandacht van je kredietverstrekker om je door financieel zware tijden heen te loodsen

businessman-working-kantoor-bureau-man-nadenken
Betaalzekerheid - hero

Betaalzekerheid maakt ondernemen wel zo prettig

Je onderneming heeft het financieel zwaar. Misschien is zelfs het voortbestaan van je onderneming in gevaar. In zo’n situatie kan een kredietverstrekker besluiten jou als onderneming over te dragen aan de afdeling Bijzonder Beheer. Wat is Bijzonder Beheer en wat kun je verwachten?

Wat is Bijzonder Beheer?

Grote banken en andere financiële instellingen hebben een afdeling Bijzonder Beheer, ook wel Intensief Beheer. Deze afdeling geeft extra aandacht aan bedrijven die tekenen van financiële zwakte vertonen, bijvoorbeeld omdat structureel sprake is van verliezen. Het doel van dit beheer is om het bedrijf weer financieel gezond te krijgen en daarmee kredietrisico’s voor de kredietverstrekker (bijvoorbeeld de bank) te verminderen. Vandaar dat ook de termen ‘credit risk management’ en ‘financial restructuring & recovery’ worden gebruikt.

Wanneer krijg je te maken met Bijzonder Beheer?

Je krijgt te maken met Bijzonder Beheer als je kredietverstrekker signalen opvangt dat je onderneming financieel niet gezond is. Een paar symptomen van financiële zwakte:

Rendementsherstel

De afdeling Bijzonder Beheer is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingen naar rendementsherstel. Dit heeft twee doelen:

  • Het voortbestaan van jouw onderneming veiligstellen en een eventueel faillissement voorkomen.

  • Het krediet veiligstellen dat verstrekt is voor jouw onderneming.

Handreiking Bijzonder Beheer

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft in 2015 een richtlijn gepubliceerd: de Handreiking Bijzonder Beheer. Deze handreiking is bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen voor zowel de bank als de onderneming over het doel en de werkwijze van Bijzonder Beheer.

Een paar dingen die banken doen op basis van deze handreiking:

  • Informatie opstellen over Bijzonder Beheer. Wanneer krijgt een klant te maken met Bijzonder Beheer en wat is de werkwijze van de bank?

  • Tijdig signaleren. Bijzonder Beheer mag niet als donderslag bij heldere hemel komen. Daarom moeten banken problemen van een onderneming op tijd aankaarten als dat mogelijk is.

  • Duidelijk informeren. De bank moet de klant duidelijk informeren over de reden van Bijzonder Beheer en de klant vertellen wat hij kan doen om weer losgelaten te worden uit Bijzonder Beheer. Ook moet de klant weten hoe het proces eruit gaat zien.

Wat kun je verwachten?

Zoals gezegd zal elke bank zelf een plan van aanpak opstellen. Maar in grote lijnen mag je verwachten dat je bank het volgende doet:

  • Het probleem vaststellen. Je kunt een probleem pas aanpakken als je weet wat het precies is. De bank zal dus terugkijken én vooruitkijken: hoe is het gegaan en hoe wil je verder? Is je organisatie op orde? Hoe sta je in de markt? Wat zijn de toekomstige mogelijkheden voor je onderneming?

  • Een plan de campagne opstellen. Op basis van het onderzoek maakt de bank een plan om zo snel mogelijk resultaten (verbetering) te boeken. Hierbij is de input van de ondernemer natuurlijk zeer gewenst. Het kan zijn dat er aanvullende financiering ingezet wordt.

  • Plan de campagne uitvoeren. De specialisten van Bijzonder Beheer zullen je helpen het plan uit te voeren en de vooruitgang monitoren. Zo nodig zullen er onderweg aanpassingen aangebracht worden, zodat het herstel zo goed mogelijk verloopt.

  • Begeleiding afbouwen. Wanneer je weer aan je betalingsafspraken kunt voldoen, is het tijd om de begeleiding af te bouwen en het traject te beëindigen. Als het goed is, kun je nu weer helemaal zelfstandig opereren.

Ondersteuning in zware tijden

Bijna elke onderneming heeft het wel eens zwaar. Met Bijzonder Beheer kun je meestal voorkomen dat je onderneming in zo’n zware periode kopje onder gaat. De input van financiële specialisten van de bank is misschien net wat je nodig hebt om te blijven bestaan en weer financieel gezond te worden.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.