Corona: uitstel van belasting en meer belastingmaatregelen

Welke belastingmaatregelen zijn nog van kracht?

uitstel van belastingen

Er zijn op dit moment nog diverse noodmaatregelen voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Bijvoorbeeld een aantal belastingmaatregelen, zoals uitstel van betaling van belasting. Deze maatregelen lopen af per 1 oktober 2021. Wat moet je hierover weten en hoe vraag je uitstel van betaling aan?

Bijzonder uitstel van betaling tot 30 september 2021

Ondernemers (inclusief zzp’ers) kunnen uitstel van het betalen van hun belasting aanvragen. Dit heet Bijzonder uitstel van betaling. Het houdt in dat je 3 maanden uitstel krijgt om de belasting te betalen. Dit kan als je aangifte hebt gedaan, nadat je de aanslag hebt ontvangen. Je vraagt automatisch in één keer uitstel aan voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Boetes die je krijgt, worden automatisch teruggedraaid. Ook geldt het uitstel van betaling voor nieuwe belastingaanslagen die je in de tussentijd ontvangt. Dan hoef je niet opnieuw uitstel aan te vragen. Het formulier vind je op de site van de Belastingdienst.

Terugbetalen tot 1 oktober 2027

Je kunt uitstel van betaling aanvragen of verlengen tot en met 30 september 2021. Hierbij geldt wel dat je voor uitstel langer dan drie maanden moet verklaren dat je geen dividend en bonus uitkeert en geen eigen aandelen inkoopt. Bestaande aanvragen voor uitstel kunnen worden verlengd tot en met 30 september 2021. De corona belastingmaatregelen eindigen per 1 oktober 2021. Het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld kan vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

Misschien kom je in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting en andere belastingschulden.

Verlaging invorderingsrente

De invorderingsrente bij het te laat betalen van je belasting, is tijdelijk verlaagd, zodat uitstel aanvragen makkelijker is. Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je hierover normaal 4% invorderingsrente betalen. Deze rente is tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, niet alleen voor schulden waarvoor uitstel van betaling is aangevraagd. Dit geldt vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 wordt de invorderingsrente stapsgewijs verhoogd naar het oude niveau.

Belastingrente

Als je te laat of voor een verkeerd bedrag aangifte doet, moet je hierover normaal 8% (vennootschapsbelasting) of 4% (andere belastingen) belastingrente over betalen. Dit was ook verlaagd naar 0,01% vanaf 1 juli 2020 voor de inkomstenbelasting en vanaf 1 juni 2020 voor overige belastingen, tot en met 30 september 2020. Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente 4% voor alle belastingen. Dit geldt dus ook voor de vennootschapsbelasting, die tot en met 31 december 2021 op 4% blijft staan.

Verlaging voorlopige aanslag

Als je een lagere winst verwacht en een voorlopige aanslag betaalt voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, dan kun je deze wijzigen. Dan betaal je meteen minder belasting. Als de nieuwe voorlopige aanslag minder is dan wat je in de eerste maanden van 2020 al hebt betaald, ontvang je het verschil terug. Let er wel op dat je de voorlopige aanslag weer wijzigt als je later dit jaar weer meer winst gaat maken. Voor de inkomstenbelasting doe je de aanvraag via Mijn Belastingdienst en voor de vennootschapsbelasting zijn er drie verschillende manieren.

  • Via de nieuwe omgeving Mijn Belastingdienst Zakelijk (met eHerkenning),

  • Via je softwarepakket of laat de aanvraag door je belastingadviseur doen,

  • Als dit niet mogelijk is, kun je het formulier op de website van de Belastingdienst invullen. 

Coronareserve in vennootschapsbelasting

Als je in 2019 winst hebt gemaakt, kun je verliezen die je verwacht te maken vanwege corona, verrekenen met de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Normaal zou dit pas kunnen in de aangifte vennootschapsbelasting over 2020, maar die vindt pas begin 2021 plaats. Het is nu dus mogelijk om een coronareserve in je winst op te nemen. Deze coronareserve mag niet hoger zijn dan je winst over 2019.

Verlaging gebruikelijk loon

Als je meewerkt in de vennootschap waarin je een zogenaamd aanmerkelijk belang hebt en verplicht bent gebruikelijke loon uit te keren aan jezelf, mag je dit tijdelijk verlagen. Zo blijft dit loon in het bedrijf en wordt ook de loonheffing verlaagd. Deze verlaging mag in verhouding met de omzetdaling zijn.

Versoepeling van urencriterium voor zelfstandigenaftrek

Je kan gebruik maken van de zelfstandigenaftrek als je minstens 1225 uur per jaar (24 uur per week) aan je onderneming besteedt. De Belastingdienst zal er van 1 maart 2020 t/m 30 september 2020 en 1 januari t/m 30 juni 2021 van uitgaan dat deze uren inderdaad worden besteedt, ook al is dat niet daadwerkelijk het geval. Zo kun je gebruik blijven maken van de aftrek.

Verhoging werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kun je bepaalde kosten die je voor je werknemers maakt, onbelast vergoeden. Dit is normaal voor de eerste €400.000 van je loonkosten 1,7%. Nu wordt dit 3%. Daarboven geldt het normale percentage van 1,2%.

Wat vind je van dit artikel?