Rechtsbijstand voor ondernemers

Aandachtspunten zakelijke rechtsbijstandverzekering

25 maart 2020 3 minuten

Als ondernemer heb je mogelijk te maken met conflicten waar je juridische hulp bij nodig hebt. Is het dan slim om een rechtsbijstandverzekering te hebben en wat valt er onder rechtsbijstand en wat niet?

Rechtsbijstand

Hoezeer je het ook probeert te voorkomen, soms word je toch gedwongen een juridische procedure te starten, bijvoorbeeld tegen een leverancier, klant of medewerker. En dat kan al snel in de papieren gaan lopen. Je kunt hiervoor een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Zo'n verzekering dekt veelal de kosten voor juridisch advies, proces- en gerechtskosten, advocaat, deurwaarder en kosten van de tegenpartij.

Wat is een zakelijke rechtsbijstandsverzekering?

Als je als ondernemer een reguliere rechtsbijstandsverzekering hebt, geldt die voor jou als privépersoon. Die biedt geen dekking bij je optreden als ondernemer. Problemen met klanten, met je boekhouder of met werknemers, vallen daar bijvoorbeeld niet onder.

Als je als ondernemer goed verzekerd wilt zijn van rechtsbijstand, moet je een bedrijfspolis afsluiten. Vaak is een zakelijke rechtsbijstandverzekering onderdeel van een pakket met verzekeringen voor ondernemers.

Wat wordt er gedekt?

 • conflicten met klanten/afnemers over geleverde producten en diensten

 • conflicten met leveranciers over de inkoop van goederen en diensten

 • juridische vragen over personeel en sociale wetgeving

 • verhalen van letsel- en materiële schade

 • koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte

 • geschillen met de overheid (zoals over bestemmingsplan of vergunningen)

Aandachtspunten

 • Rechtsbijstandverzekeringen dekken de kosten voor de juristen die jou helpen met een claim. Hierdoor hoef jij je niet bezig te houden met de juridische rompslomp die altijd bij zoiets ontstaat.

 • De kosten van de rechtszaak staan van tevoren vast. Het maakt niet uit hoeveel uur er in een bepaalde zaak gaat zitten of hoeveel zaken je in een jaar hebt.

 • Je betaalt ook als er geen gebruik van wordt gemaakt.

 • Vaak geldt een wachttijd van 3 maanden nadat de verzekering in is gegaan voor je aanspraak kunt maken op rechtsbijstand. Het heeft dus weinig nut om de verzekering pas af te sluiten op het moment dat je een conflict hebt.

 • Er zit een maximum aan de te claimen advocaatkosten.

 • Niet alles wordt gedekt. Veelal werken rechtsbijstandverzekeringen met een 'alles is gedekt, behalve'. Ook niet elk soort geschil wordt ingedekt.

Meestal vallen niet onder de rechtsbijstandsverzekering:

 • fiscale geschillen of geschillen over subsidies

 • opzettelijk handelen of nalaten van jou als ondernemer of strafzaken waarbij sprake is van opzet of molest

 • het geschil heeft betrekking op het industriële of intellectuele eigendom, waarvan bijvoorbeeld sprake is in het auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht. Een geschil over de handelsnaam of over de domeinnaam valt er wel onder

 • terrorisme, natuurrampen

Kijk de polis goed na op wat er niet gedekt wordt, want ook hier geldt: lees de kleine letters goed!

Ongelijk

Als je ongelijk krijgt, is het bedrag dat je moet betalen niet gedekt onder de rechtsbijstandverzekering. Daarvoor moet je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De bedrijfsrechtsbijstandverzekering komt goed van pas wanneer je juridische acties wilt ondernemen tegen een partij die jou benadeeld heeft.

Extra

De meeste verzekeraars bieden niet alleen rechtsbijstand, maar ook incassohulp en gaan achter je geld aan. Een handig extraatje, maar sommige zaken zijn uitgesloten. Zo is de dekking buiten Nederland per maatschappij verschillend en is de vergoeding voor het inschakelen van externe hulp aan een maximum gebonden.

Andere zaken om op te letten bij het kiezen van een polis:

 • Is er een vrije advocaatkeuze? Veel polissen dekken niet de kosten van een advocaat naar keuze.

 • Voor welke duur moet een polis worden afgesloten, zit je vast aan een langlopend contract? Of is de verzekering onderdeel van een verzekeringspakket?

 • Is er sprake van een vaste jurist die je ondersteunt en de zaken regelt? Of krijg je te maken met wisselende juristen?

 • Geldt er een termijntoeslag voor maandbetaling?

Auteur

Laura Wennekes