Kan ik de belastingdienst in gebreke stellen?

Heb ik recht op een dwangsom?

23 december 2019 2 minuten

Ook de Belastingdienst moet zich houden aan de wettelijke termijnen. Dat blijkt in de praktijk nog wel eens een probleem te zijn. Als de Belastingdienst in gebreke blijft, kun je een dwangsom eisen.

Wet dwangsom Als de Belastingdienst in gebreke blijft kun je een beroep doen op de  ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’. De wet heeft als doel dat de overheid als betrouwbare partner van burgers en ondernemingen wordt gezien en zich daarom ook zelf houdt aan aanvragen en bezwaren op beslissingen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Binnen de vastgestelde periode een beslissing nemen

De Belastingdienst heeft een vastgestelde periode om te reageren op een aanvraag of een bezwaar. Dit wordt ook wel de beslistermijn genoemd. De periode die de Belastingdienst heeft voor een beslissing kan in de wet vastliggen, als dat niet het geval is gaat het om een redelijke termijn. In hoeverre een termijn redelijk is hangt onder andere af van de complexheid van de aanvraag of het bezwaar. Het kan variëren van enkele weken tot zelfs meerdere maanden. De overheid, dus ook de Belastingdienst, moet binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn aangeven.

Wat kun je doen als de Belastingdienst in gebreke is? Via de website van de Belastingdienst kun je een formulier downloaden waarmee je de Belastingdienst in gebreke kunt stellen. Hiermee geef je de Belastingdienst twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. In het formulier kun je ook een dwangsom eisen als de Belastingdienst nog steeds in gebreke blijft. Het formulier kun je schriftelijk sturen naar: Belastingdienst t.a.v. Ingebrekestellingenteam Arnhem Postbus 4660 6803 EP Arnhem

Wat is de hoogte van de dwangsom? De dwangsom bedraagt € 23 per dag over de eerste twee weken, € 35,- per dag over de volgende twee weken en € 45,- per dag over de overige dagen, met een maximum van totaal 42 dagen. De dwangsom kan aldus oplopen tot € 1.442.

Sinds 2016 bestaat er geen recht meer op een dwangsom bij verzoeken die betrekking hebben op de Wet openbaarheid van bestuur. Bij het aanvragen van toeslagen bestaat er niet altijd recht op een dwangsom. Bij het aanvragen van een voorlopige toeslag bestaat de mogelijkheid van een dwangsom ook niet.

Inspecteur op de kast? Dat verwachten we niet direct. In de praktijk wordt vaak ook al een beroep op de forfaitaire kostenvergoeding gedaan. En ook daarbij is de inspecteur veelal professioneel genoeg om daarmee zonder rancune om te gaan. En waarom zou je de Belastingdienst niet aan termijnen houden terwijl je vaak bij een kleine overschrijding al ‘standaard’ beboet kunt worden?

Bron: Indicator