Wat is arbeidskorting en wat betekent de verhoging voor mij?

Zoveel stijgt de arbeidskorting vanaf 2020

18 december 2020 2 minuten

De tarieven van de inkomstenbelasting gaan omlaag voor de hogere inkomens, terwijl de arbeidskorting verhoogt. Hoeveel stijgt de arbeidskorting en wat wordt de situatie in 2021?

Onbeperkt persoonlijk advies

In 2020 en 2021 wordt er weer geschoven met heffingskortingen en belastingheffingen. Op deze manier probeert de politiek om de toegezegde koopkrachtverbeteringen ook echt na te komen. Hierdoor gaat er wel weer het nodige veranderen in de tarieven en de vrijstellingen. Al met al ga je met een inkomen onder de €105.736 minder belasting betalen.

Arbeidskorting verhoging voor wie?

De insteek van de verhoging is om het werken te stimuleren, dus vooral werkenden moeten meer te besteden krijgen. Dat kan de overheid onder andere beïnvloeden met de arbeidskorting, de heffingskorting die je krijgt als je werkt. Dit geldt dus voor mensen in loondienst.

Hoeveel stijgt de arbeidskorting?

Zoals vaker het geval is bij ons belastingstelsel, is de hoogte van de arbeidskorting afhankelijk van de hoogte van het inkomen in 2021. Voor werkenden met een inkomen tussen € 10.108 en € 105.736 stijgt de arbeidskorting in 2021 met maximaal € 324. In 2021 ging het om een verhoging van maximaal € 420. Ook de algemene heffingskorting gaat omhoog, namelijk met € 126. Alleen met een inkomen tot € 68.507 kun je profiteren van de verhoging van deze heffingskorting.

Hoeveel gaan de tarieven van de inkomstenbelasting omlaag?

Vanaf 2020 gaat het nog maar om twee tarieven voor de inkomstenbelasting. Het eerste tarief wordt jaarlijks van 2020 tot en met 2024 verlaagd. Tot een inkomen van € 68.507 bedraagt de heffing 37,1 procent en over het meerdere bedraagt de heffing 49,5 procent (in 2021). Voor gepensioneerden vanaf de AOW-leeftijd gelden ook in 2021 nog steeds andere tarieven. Door de invoering van dit zogenaamde tweeschijvenstelsel worden de tarieven ook iets eenvoudiger.

Een hogere arbeidskorting zegt niet alles

Ons belastingstelsel is relatief complex. Er zijn namelijk meerdere tarieven en kortingen waar je recht op kunt hebben. Daarnaast ben je ook nog afhankelijk van het stelsel van sociale verzekeringen. Je moet de verschillende facetten meenemen bij het berekenen van het verschil tussen het bruto-inkomen en het netto-inkomen. Hetzelfde kun je zeggen over het berekenen van het besteedbaar inkomen van een ondernemer. De arbeidskorting is namelijk maar een schakel in het geheel.