Wat is Euribor en heeft de stijging gevolgen voor mijn onderneming?

Kredieten met een korte termijn rentevoet fors duurder geworden

markt-rente-aandelen-tarief-tarieven-exchange

De Euribor is de laatste maanden flink gestegen. Wat is Euribor precies en heeft de stijging gevolgen voor ondernemers die een kortlopende lening of zakelijke hypotheek willen afsluiten?

Wat is de Euribor en waarom is dit rentetarief belangrijk?

De samenvoeging Euribor (Euro Interbank Offered Rate) bestaat sinds 1999, het jaar waarin de euro werd geïntroduceerd. De Euribor is een variabel rentetarief waartegen aangesloten Europese banken geld aan elkaar uitlenen. 

Een ver-van-mijn-bed-show denk je misschien. Toch is dit rentetarief van groot belang voor kortlopende leningen die je afsluit bij de bank. Veel Europese banken gebruiken de Euribor namelijk als basistarief voor allerlei renteproducten, zoals kortlopende leningen en variabele hypotheken.

Welke factoren beïnvloeden de Euribor?

Net als in andere financiële markten spelen vraag en aanbod een grote rol bij de totstandkoming van de Euribor-rentetarieven. Daarnaast zijn er een aantal marktcriteria die die deze rentestand beïnvloeden, zoals groei van de economie en de hoogte van inflatie. Twee factoren die de laatste maanden een negatieve invloed hebben op Euribor. 

Met andere woorden: de afgeremde Europese economie en torenhoge inflatie zorgen ervoor dat de Euribor stijgt en kortlopend krediet duurder wordt.

De Euribor heeft betrekking op leningen met verschillende korte looptijden, variërend van 1 week tot 12 maanden. Dagelijks (op werkdagen) wordt de Euribor opnieuw berekend en vastgesteld om 11.00 uur Midden-Europese Tijd. 

Hoe wordt Euribor berekend?

Bij het berekenen van Euribor wordt van alle opgegeven rentepercentages door aangesloten banken de hoogste en laagste 15% verwijderd. Van de overgebleven data wordt het gemiddelde berekend tot op 3 decimalen nauwkeurig. Dit wordt dagelijks opnieuw uitgevoerd en vervolgens gepubliceerd door Reuters.

Dankzij deze nauwkeurige methode is de Euribor een zeer efficiënt en representatief referentiekader voor het berekenen van rentes op kortlopende leningen. Dat geldt ook voor allerlei afgeleide financiële renteproducten, zoals hypotheken, spaarrekeningen en renteswaps. 

Denk bijvoorbeeld aan een zakelijke hypotheek met variabele hypotheekrente of een Euribor-hypotheek. Meestal wordt voor variabele hypotheekrentes het Euribor-rentetarief gebruikt met een vaste opslag van de geldverstrekker waar je de lening afsluit.

Euribor-betekenis voor jouw onderneming

De Euribor speelt dus een belangrijke rol bij o.a. kortlopende zakelijke leningen, hypotheken en spaarrekeningen met een korte, rentevaste periode. Hierdoor kunnen grote wisselingen van Euribor van invloed zijn op de rente die aan jou wordt doorberekend bij het aanvragen van kortlopend krediet of een bedrijfshypotheek. 

2022: flinke stijging Euribor

De afgelopen 6 jaar was de Euribor altijd negatief, oftewel lager dan 0%. Toch mag de Euribor in de praktijk niet lager zijn dan 0%, daarom is dat het minimum dat wordt aangehouden. Daar bovenop betaal je voor krediet ook een commerciële rentemarge aan de geldverstrekker (meestal tussen de 1 en 2%), dus een lening is nooit gratis. Zelfs met de commerciële marge was de totale rente die je betaalt voor kortlopende leningen jarenlang heel laag. Daar is in 2022 verandering in gekomen, nu de Euribor niet langer negatief is.

Hoe bescherm ik mijn onderneming tegen de stijgende Euribor?

Je kunt het risico van de variabele rente op een aantal manieren indekken. Op de financiële markten bestaan namelijk genoeg andere renteproducten (leningsvormen). Zo kun je kiezen voor een lening met een langere looptijd waarbij de rente niet variabel, maar vast is. Zo kom je tussentijds niet voor verrassingen te staan. 

Lening lange looptijd

Heb je momenteel al een lening afgesloten met lange looptijd en variabele rente? Dan kun je de rente via een renteswap contract (IRS) laten wijzigen van een variabele naar een vaste rente. Voor contracten zonder einddatum is dit een stuk lastiger.

Waar kan ik de actuele Euribor-rentevoet vinden?

De actuele Euribor-rentevoet is een prima instrument om te checken of de rente die een geldverstrekker rekent op kortlopende leningen of een variabele hypotheek reëel is. Houd hierbij wel rekening met de vaste opslag van de bank en ook dat niet alle banken en instellingen Euribor gebruiken bij het bepalen van je rente. Deze informatie en kennis is dan ook eerder indicatief dan bepalend. De actuele stand van Euribor vind je o.a. op de site van De Nederlandsche Bank

Euribor is een geregistreerd handelsmerk van Euribor FBE.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.