Wat is Euribor?

Uitleg over Euribor

08 januari 2013 2 minuten

De Euribor (Euro Interbank Offered Rate oftewel Aangeboden Europese Interbancaire Koers) is het tarief (rentepercentage) dat gehanteerd wordt in het interbancaire circuit van de 15 eurolanden.

Euribor is het tarief voor de rente die de ene bank aan de andere bank doorberekent voor leningen van een bepaalde looptijd. Dit wordt dagelijks (op werkdagen) om 11u00 Midden Europese Tijd berekend en gepubliceerd door Reuters.

Hoe wordt Euribor berekend?

Bij het maken van een keuze welke banken meedoen aan Euribor wordt gekeken naar marktcriteria. Zo moeten de banken naast het bezitten van een zeer goede kredietbeoordeling ook een goede representatie zijn van het algehele beeld van de 5000 Europese banken die onderdeel uitmaken van het EBF. Bij het berekenen van Euribor wordt van alle opgegeven rentepercentages van de geselecteerde banken de hoogste en laagste 15% verwijderd. Van de overgebleven data wordt het gemiddelde berekend tot op 3 decimale punten en gepubliceerd.Mede door dit alles is Euribor een efficiënte en representatieve referentiekader voor het berekenen van prijzen voor allerlei afgeleide producten zoals bijvoorbeeld hypotheken, leningen, spaarrekeningen en renteswaps. Een voorbeeld hiervan zijn hypotheken met variabele rente, hier geldt vaak dat de hypotheekrente bestaat uit een Euribor rente tarief met een vaste opslag.

Wat is de invloed van Euribor op jou bedrijf?

Zoals eerder al is aangemerkt speelt Euribor een belangrijke rol bij oa: hypotheken, leningen en spaarrekeningen met een korte rentevaste periode. Hierdoor kunnen grote wisselingen van Euribor van invloed zijn op de rente die aan je wordt doorberekend bij het aanvragen van een lening/(bedrijfs)hypotheek of juist de rente over je spaartegoeden.Het kan handig zijn de actuele Euribor stand te weten bij het bepalen of de rente op een kortlopende lening of rentevaste hypotheek reëel is. Houd hierbij wel rekening met de vaste opslag van de bank en ook dat niet alle banken en instellingen Euribor gebruiken bij het bepalen van je rente. Deze informatie en kennis is eerder indicatief dan bepalend. Hieronder de actuele stand van Euribor

Euribor is een geregistreerd handelsmerk van Euribor FBE.