Welke subsidies zijn er voor de aanschaf van zonnepanelen?

Wil jij je bedrijf verduurzamen en met zonnepanelen energie op gaan wekken?

19 juli 2021 2 minuten

Deze investering wordt een stuk aantrekkelijker als je gebruik maakt van verschillende subsidiemogelijkheden. De belangrijkste is de SDE++ en voor wie een aansluiting tot en met 3x80A heeft is de salderingsregeling interessant.

SDE++

SDE is de afkorting van Stimulering Duurzame Energieproductie & Klimaattransitie. De nieuwe openstellingsronde voor dit jaar (2021) gaat vanaf 5 oktober tot en met 11 november 2021 open. Er is een budget van €5 miljard beschikbaar. Alleen ondernemers met (straks) een grootverbruik aansluiting (groter dan 3x80A) komen in aanmerking voor deze subsidie. Voordat het zover is, zul je heel wat zaken moeten (laten) regelen:

  • Haalbaarheidsstudie inclusief projectplan

  • Exploitatieberekening

  • Berekening van het projectrendement 

  • Onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering

  • Omgevingsvergunning (indien van toepassing)

Begin op tijd met de voorbereidingen van de SDE++ subsidie aanvraag.

Interessante links: 

RVO - Subsidie en financieringswijzer SDE

Salderingsregeling

Heb jij een bedrijfspand met een betrekkelijk klein dak en een aansluiting tot en met 3x80A, dan mag je als mkb’er net als huishoudens gebruik maken van de salderingsregeling. Hierbij wordt stroom die je teveel opwekt teruggeleverd aan het energienet en vervolgens verrekend met het verbruik. De regeling geldt nog tot 1 januari 2023, daarna wordt de geldstroom van de salderingsregeling langzaam afgebouwd tot 2031. Nog steeds interessant, want in ongeveer 7 jaar kun je een investering in zonne-energie goed terugverdienen.  

Interessante links:

Salderingsregeling zonnepanelen

Salderingsregeling verlengd tot 2023

Versneld afschrijven investeringen

Zoals elke investering in je bedrijf, mag je de aanschafkosten voor zonnepanelen versneld aftrekken van de winst. Deze regeling, die investeringen moet stimuleren, zorgt nu voor een lagere belastingaanslag, maar maakt wel dat je in de jaren daarna minder mag aftrekken. Je mag de investering ook gewoon in vijftien jaar aftrekken. Of je kunt de VAMIL toepassen, zie hieronder voor meer informatie. 

Fiscale aftrekposten voor zonnepanelen

Met de fiscale aftrekposten Energie Investeringsaftrek (EIA) en Kleinschaligheid Investering Aftrek (KIA) kun je ook besparen. Ook de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kunnen interessant zijn voor mkb’ers met zonnepanelen op hun bedrijfspand. Let op: dit zijn géén subsidieregelingen. 

Tip: overleg met een gespecialiseerd bedrijf of je financieel adviseur. Er is op fiscaal gebied ook het een en ander mogelijk als het gaat om investeringen voor zonne-energie.

Auteur

Marlou Visser