Vervalt een octrooi bij een faillissement?

Hoe zit het met patentrechten in geval van een faillissement?

Als je faillissement is aangevraagd, komen allerlei vragen op je af. Ook belangrijk: hoe zit het met je octrooirechten (ook wel patent genoemd) bij een faillissement.

Vervalt mijn octrooirecht als ik failliet ga?

Om deze vraag te beantwoorden moeten eerst een paar zaken worden uitgelegd over de rol van een curator binnen een faillissement. Die speelt namelijk een belangrijke rol in dit proces. De curator is aangesteld door de rechtbank en is eigenlijk de beheervoerder van de failliete boedel en heeft dus recht over je vermogen.

Een octrooi behoort tot je vermogen

Een octrooi is in feite ook een vermogen, want er gaat geld mee gemoeid. Je hebt geld moeten betalen om een octrooi te krijgen maar ook om het te behouden. Je octrooi is dus geld waard, en wordt bij een faillissement door de curator beheerd.

Het verkopen of nietig verklaren van een octrooi

De curator kan besluiten om je octrooi te verkopen of het nietig te laten verklaren. Als de curator je octrooi verkoopt ben je het kwijt en kun je het in de meeste gevallen niet (gemakkelijk) meer terugkrijgen. Ook kan het octrooi nietig worden verklaard. Dit gebeurt als het octrooi de ondernemer beperkingen geeft die financiële schade veroorzaken.

Wat vind je van dit artikel?